RF wyjaśnił wątpliwości dot. ubezpieczeń rolniczych

Dodano: 08-10-2019
Publikator: Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy przygotował analizę dot. ubezpieczeń rolniczych. Przedstawił w niej główne zasady funkcjonowania produktów ubezpieczeniowych dla rolników oraz odpowiedział na najczęściej pojawiające się wątpliwości na rynku.

Jak wskazano we wstępie do analizy, każdego roku do Biura RF trafia od 450 do nawet 550 wniosków o wszczęcie postępowania interwencyjnego lub próśb o poradę dotyczącą problemów z ubezpieczeniami rolników. Co trzecie zgłoszenie dotyczy OC rolnika. RF wyjaśnił, że odpowiedzi przekazywane przez zakłady ubezpieczeń klientom często bywają kontrowersyjne i mogą okazać się dla nich niebezpieczne i niekorzystne.

- Pomysły prezentowane przez niektóre towarzystwa są co najmniej absurdalne i świadczą o głębokim braku profesjonalizmu – mówi Ewa Kiziewicz, główny specjalista w biurze Rzecznika Finansowego.

W związku z tym Rzecznik postanowił przedstawić odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości klientów zakładów ubezpieczeń.

W analizie RF udziela odpowiedzi na następujące pytania:

 • Kto powinien zawrzeć umowę OC rolnika?
 • Kiedy należy zawrzeć umowę OC rolników?
 • Co z ubezpieczeniem OC rolnika po śmierci właściciela gospodarstwa?
 • Kto otrzyma odszkodowanie z OC rolnika?
 • Jakie roszczenia mogą być pokryte z OC rolnika?
 • Jakie są wyłączenia w ubezpieczeniach OC rolnika?
 • Jakie są ogólne zasady odpowiedzialności rolnika za szkodę?
 • Jakie ubezpieczenie jest potrzebne dla pojazdów posiadanych przez rolnika?
 • Kiedy szkoda będzie uznana za związaną z posiadaniem gospodarstwa rolnego?
 • Jakie są zasady odpowiedzialność za szkodę powstałą przy remoncie budynku mieszkalnego w gospodarstwie?
 • Jakie są zasady odpowiedzialności za psa chowanego w gospodarstwie rolnym?
 • Kiedy rolnik będzie odpowiadał za zniszczenie upraw na sąsiednim polu?
 • Jak długo poszkodowany może czekać na odszkodowanie?

Analiza OC Rolnika – zasady i główne problemy jest dostępna do pobrania w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

wstecz