RF: ubezpieczyciel nie ma prawa żądać kserokopii dowodu osobistego przy zawieraniu umowy ubezpieczenia

Dodano: 27-08-2019
Publikator: ​Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy przedstawił swoje stanowisko ws. wykonywania kserokopii dowodu osobistego przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Zdaniem RF, nie istnieją podstawy prawne do żądania przez ubezpieczyciela ksero dowodu osobistego od osoby przystępującej do ochrony ubezpieczeniowej.

Jak tłumaczy RF w stanowisku, zakłady ubezpieczeń mają jedynie obowiązek potwierdzenia tożsamości swoich klientów. Może to nastąpić poprzez wgląd do dokumentu i spisaniu potrzebnych danych przydatnych w procesie zawierania umowy ubezpieczenia bądź przy ewentualnym zgłaszaniu roszczeń (np. numer i seria dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania).

Zdaniem RF, ubezpieczyciel ma prawo żądać od osoby ubezpieczonej kserokopii dowodu osobistego, gdy umowa jest zawierana online. W takiej sytuacji zakład nie ma innej możliwości zweryfikowania poprawności danych i tożsamości klienta. Przy czym spółka musi zapewnić maksymalne środki bezpieczeństwa cyfrowego chroniące przed kradzieżą czy wyciekiem tych danych. 

Stanowisko RF ws. kopiowania dokumentów osobistych jest dostępne do pobrania w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

wstecz