RF opublikował wzór formularza dot. rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego za 2018 r.

Dodano: 10-01-2019
Publikator: Rzecznik Finansowy

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, podmioty są zobowiązane do składania RF sprawozdań dot. zgłaszanych do nich reklamacji od klientów i kierowanych powództw z tytułu ich nierozpatrzenia. 

Sprawozdania kierowane do RF powinny zawierać następujące dane :

 1. liczbę reklamacji wniesionych i załatwionych w okresie sprawozdawczym wraz z informacją o uznaniu lub nieuwzględnieniu roszczeń klienta;
 2. wystąpienia klientów do sądów wraz z wartością zgłaszanych roszczeń;
 3. ugody zawarte na etapie postępowania sądowego;
 4. prawomocne orzeczenia.

Do złożenia sprawozdania zobowiązane są m.in.:

 • krajowe zakłady ubezpieczeń
 • zagraniczne zakłady ubezpieczeń, główne oddziały i oddziały
 • brokerzy ubezpieczeniowi
 • agenci ubezpieczeniowi
 • agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne oraz zarządzający ASI i alternatywne spółki inwestycyjne
 • fundusze emerytalne i towarzystwa emerytalne
 • firmy inwestycyjne

Podmioty rynku ubezpieczeniowego są zobowiązane do przekazania sprawozdań do dnia 15 lutego 2018 r. na adres .

Formularz jest dostępny do pobrania pod linkiem.

wstecz