RF analizuje orzecznictwo w kwestii unieważniania umów ubezpieczenia z UFK. Nie wyklucza wniosku do SN

Dodano: 15-11-2019

Rzecznik Finansowy rozważa skierowanie do Sądu Najwyższego wniosku o rozstrzygnięcie rozbieżności orzecznictwa w kwestii unieważniania umów ubezpieczenia na życie z UFK, poinformował Puls Biznesu.

- Obecnie analizujemy pojawiające się orzeczenia idące w kierunku nieważności pod kątem ewentualnej rozbieżności. W przypadku tego typu umów to o tyle trudne zadanie, że trzeba zidentyfikować rozbieżność dotyczącą tej samej umowy i podobnego stanu faktycznego. W innym wypadku Sąd Najwyższy mógłby uznać, że rozbieżność wynika z odmienności umowy lub stanu faktycznego. Jeśli uda się nam wykazać istnienie rozbieżności, z pewnością zwrócimy się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o uchwałę - powiedział red. PB mec. Aleksander Daszewski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

Z analizy RF wynika, że do tej pory sądy wydały kilka orzeczeń unieważniających umowy ubezpieczenia na życie z UFK. Skutkowały one nakazem zwrotu wpłaconych składek ubezpieczonemu. O orzeczeniach korzystnych dla konsumentów przesądzały takie elementy jak niski udział części ochronnej w składce, przerzucanie ryzyka inwestycyjnego na klientów, sprzeczność umowy z istotą stosunku prawnego ubezpieczenia, a także niewskazanie we wzorcach umownych obiektywnych zasad szacowania wysokości świadczeń wypłacanych ubezpieczonemu.

- Cieszymy się z takiego podejścia sądów, gdyż Rzecznik Finansowy już od dawna podnosi w istotnych poglądach nieważność tego typu umów. Niestety, do tej pory linia orzecznicza nie była zbyt korzystna dla klientów. Na szczęście dostrzegamy, że coraz częściej sądy przychylają się do argumentacji zawartej w naszych istotnych poglądach. Liczymy, że przyczynimy się do ukształtowania korzystnej dla klientów linii orzeczniczej idącej w kierunku nieważności umów ubezpieczenia z UFK, gdzie element ochronny był pozorny - wskazuje Daszewski.

Z drugiej strony sądy wydają orzeczenia korzystne dla zakładów ubezpieczeń i z tego powodu RF dąży do ujednolicenia linii orzeczniczej.

Do tej pory RF skierował do SN 22 wnioski o wydanie uchwały. Sąd Najwyższy aż w 20 przypadkach zgodził się ze stanowiskiem RF, w jednej sprawie wciąż nie wydano uchwały.

wstecz