RESO wprowadza nowe warunki ubezpieczenia Biznes Pakiet

Dodano: 01-09-2017

Od dnia 4 września 2017 r. w ofercie RESO Europa Service obowiązywać będą nowe warunki ubezpieczenia Biznes Pakiet skierowanego do sektora biznesowego oraz instytucjonalnego. Jak podaje spółka, produkt został udoskonalony i bardziej dostosowany do oczekiwań klientów. Zaznacza również, że istotne znaczenie w procesie modyfikacji mieli brokerzy i agenci współpracujący z RESO.

Na modyfikację dotychczasowych warunków tego produktu wpłynęli pośrednicy ubezpieczeniowi, którzy zgłaszali swoje sugestie i propozycje. Brokerzy i agenci ubezpieczeniowi sygnalizowali potrzebę zmian niektórych zapisów, aby jak najbardziej uatrakcyjnić produkt i przystosować go do aktualnych potrzeb na rynku.

– RESO zawsze wsłuchiwała się w głos swoich partnerów i nie inaczej było tym razem. Brokerzy i agenci mają bardzo dobre rozeznanie rynkowe. Doceniamy ich wiedzę, dlatego chętnie korzystamy z różnego typu rozwiązań sugerowanych przez naszych partnerów. Modyfikacja Biznes Pakietu jest tego najlepszym potwierdzeniem – powiedział Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO Europa Service.

RESO podaje, iż w nowych warunkach pakietu ubezpieczeniowego wprowadzono ok. 40 zmian. Rozszerzono m.in. zakres ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym. Ponadto w OWU pojawiły się klauzule dodatkowe do ubezpieczenia mienia: klauzula M23 Ubezpieczenia dodatkowych kosztów działalności, klauzula M24 Ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców, klauzula M25 Ubezpieczenia zewnętrznych elementów budynku i budowli oraz klauzula M26 Ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie.

Zniesiono również limity ograniczające możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia. Dotychczas z produktu Biznes Pakiet mogli skorzystać przedsiębiorcy, osoby fizyczne oraz klienci instytucjonalni, którzy posiadali mienie o łącznej wartości nieprzekraczającej 20 mln zł oraz w ostatnim roku obrotowym ich przychód netto nie przekroczył 20 mln zł.

wstecz