PZU chce w tym roku wypłacić akcjonariuszom ponad 3 mld zł dywidendy

Dodano: 12-05-2021

Zarząd PZU wystąpił do ZWZ ws. wypłaty dywidendy. Na ten cel ma zostać przeznaczone 1,9 mld zł z zysku wypracowanego w 2020. Dodatkowo suma to ma zostać powiększona o kapitał zapasowy po 2019 r. w wysokości 2,1 mld zł. O planowanym podziale zysku został poinformowany KNF.

11 maja 2021 r. Zarząd PZU wystąpił do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem ws. wypłaty dywidendy za rok 2020 oraz powiększenia tej sumy o prawie 2,1 mld zł przeniesione z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok 2019. Łącznie daje to sumę niemal 4 mld zł. Z tej puli 7 mln zł zostanie przekazane do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, nieco ponad 953 mln zł zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy, a do akcjonariuszy trafi ponad 3 mld zł, co daje 3,5 zł przychodu z jednej akcji.

Zarząd PZU zaproponował, aby dzień dywidendy został ustalony na 15 września 2021 r., a jej wypłata nastąpiła 6 października 2021 r.

Jak poinformowało PZU, proponowany podział zysku jest zgodny z Polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2021–2024, przyjętą 24 marca 2021 r. oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie polityki dywidendowej w 2021 r. 

wstecz