Projekt ustawy regulującej branżę odszkodowawczą został przyjęty w pierwszym czytaniu

Dodano: 28-09-2018

W czwartek, 27 września 2018 r., połączone senackie komisje budżetu i finansów publicznych oraz ustawodawcza opowiedziały się za przyjęciem projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Wcześniej podczas wtorkowego posiedzenia senatorowie przyjęli cztery poprawki zgłoszone do projektu przez Grzegorza Biereckiego, z inicjatywy którego powstał akt prawny. Czytaj więcej: Senatorowie przyjęli poprawki do projektu ustawy dot. branży odszkodowawczej

Na czwartkowych posiedzeniu za przyjęciem projektu z poprawkami senatora Biereckiego głosowało 17 członków komisji, 3 osoby było przeciwko zmianom, a 1 wstrzymała się od głosu. 

Wniesione we wtorek poprawki spotkały się z krytyką branży odszkodowawczej. Jej zdaniem, przyjęcie regulacji może przyczynić się do upadku i osłabienia branży. Obecnie sposób funkcjonowania podmiotów z sektora odszkodowawczego stanowi przedmiot kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na razie poinformowano o uchybieniach jednej kancelarii. Czytaj więcej: Prezes UOKiK nałożył karę na kancelarię odszkodowawczą

Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych zostanie skierowany do dalszych prac w Senacie. Jego sprawozdawcą został senator Grzegorz Bierecki.

wstecz