Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń przyjęty przez SKRM. Zawiera zmianę dot. publikacji informacji o nałożonych sankcjach

Dodano: 28-06-2017

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, po zatwierdzeniu przez Stały Komitet Rady Ministrów, został skierowany do prac Komisji Prawniczej. W ostatnim etapie prac została uwzględniona propozycja zmiany przepisu wysunięta przez Prokuratorię Generalną.

W dniu 21 czerwca br. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń i skierował go do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą. W piśmie do KP ministerstwo finansów poinformowało, że projekt został rekomendowany Radzie Ministrów.

Posiedzenie Komisji Prawniczej odbędzie się w dniach 3-7 lipca br. Zgłaszanie osób, które wezmą udział w pracach Komisji, jest możliwe do dnia 30 czerwca br.

Przyjęty przez SKRM projekt uwzględnia propozycję zgłoszoną przez Prokuratorię Generalną Rzeczpospolitej Polskiej poprzez dodanie przepisu art. 89 ust. 1 o treści: „Organ nadzoru niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informację o wydaniu ostatecznej decyzji o nałożeniu na zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji i pośrednika ubezpieczeniowego środka, o których mowa w art. 84, art. 85 i art. 86 ust. 1 i 2”.

Zobowiązuje on Komisję Nadzoru Finansowego do zamieszczania na swojej stronie internetowej informacji o nałożonych na zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji i pośrednika ubezpieczeniowego sankcjach dopiero wydaniu ostatecznej decyzji przez organ nadzoru.

wstecz