Projekt rozporządzenia ws. minimalnej sumy ubezpieczenia instytucji płatniczej i pieniądza elektronicznego

Dodano: 20-03-2019

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika. Stanowi on realizację upoważnienia zawartego w art. 117a ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Rozporządzenie określa sposób wyliczenia minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika, do których posiadania zobowiązani są wnioskodawcy ubiegający się o uzyskanie wpisu do rejestru dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, prowadzonego przez KNF, oraz dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku.

Rozporządzenie uwzględnia wydane w przedmiotowym zakresie wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB).

Zgodnie z zawartą w rozporządzeniu propozycją, wyliczanie minimalnej sumy zabezpieczenia polega na zsumowaniu wartości czterech wskaźników: wartości otrzymanych wniosków o odszkodowanie, liczby dostępnych rachunków płatniczych, rodzaju prowadzonej działalności i liczby użytkowników.

Zaproponowano, aby rozporządzenie weszło w życie w dniu następującym po dniu jego ogłoszenia.

Obecnie projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji publicznych, które potrwają do dnia 5 kwietnia br. 

Projekt wraz z uzasadnieniem jest dostępny w pełnej publikacji.

wstecz