Projekt rozporządzenia MF ws. minimalnej sumy gwarancyjnej OC podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej

Dodano: 26-09-2018

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów ws. minimalnej sumy gwarancyjnej OC podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej. Akt prawny stanowi realizację przepisu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 11 września br.

Nowelizacja wprowadziła obowiązek posiadania przez podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji elektronicznej ubezpieczenia OC. Umowa ubezpieczenia powinna być zawarta przed dniem faktycznego przyłączenia systemu identyfikacji elektronicznej do węzła krajowego. Ochroną objęte będą szkody wyrządzone w związku z wykorzystywaniem środków identyfikacji elektronicznej wydanych w tym systemie. Jednocześnie do aktu wykonawczego zostało delegowane określenie minimalnej sumy gwarancyjnej w tym ubezpieczeniu.

Zgodnie z projektem rozporządzenia minimalne sumy ubezpieczenia będą różnicowane ze względu na poziom bezpieczeństwa środków identyfikacji elektronicznej, tj. stopnia zaufania względem podawanej lub zgłaszanej tożsamości uwierzytelnionej przy użyciu tego środka. Poziomy te wymagają od podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej dostosowania się do odpowiednich specyfikacji, standardów technicznych oraz procedur.

Zaproponowane w projekcie minimalne sumy ubezpieczenia wynoszą:

  • 5 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia − w przypadku środka identyfikacji elektronicznej o niskim poziomie bezpieczeństwa,
  • 40 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia − w przypadku środka identyfikacji elektronicznej o średnim poziomie bezpieczeństwa
  • 400 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia − w przypadku środka identyfikacji elektronicznej o wysokim poziomie bezpieczeństwa
  • 2 000 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy - w przypadku wszystkich środków identyfikacji elektronicznej.

Projekt wraz z uzasadnieniem jest dostępny do pobrania w pełnej publikacji.

wstecz