Prezes PIPUiF: zakaz prowizji dla pośredników ubezpieczeniowych jest absurdalny

Dodano: 20-01-2017
Publikator: Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych

Adam Sankowski, Prezes Zarządu Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych skomentował propozycje nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących dystrybucji ubezpieczeń.

„Propozycja zakazu prowizji dla pośredników ubezpieczeniowych jest po prostu absurdalna. Takiego rozwiązania nie ma ani we Francji, ani w Niemczech, ani w Hiszpanii ani we Włoszech… Na kim Autorzy chcą się wzorować? Tym bardziej, że Sąd Najwyższy w Polsce definitywnie zakazał w 2012 roku hasła reklamowego „bez pośredników, bez prowizji”, uznając tym samym znaczenie i powszechność zarówno tego kanału dystrybucji, jak i tej formy wynagrodzenia” - komentuje Adam Sankowski, Prezes Zarządu Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.

Zdaniem Prezesa PIPUiF, tego typu rozwiązanie oznaczałoby zamrożenie rynku ubezpieczeniowego w Polsce wbrew potrzebom Polaków i polskiej gospodarki. Sankowski wskazuje, iż obecnie ubezpieczenia w Polsce stanowią ok. 3,5% PKB - gdy jeszcze 25 lat temu było to zaledwie 1,5%. Tymczasem w zamożnych gospodarkach europejskich ubezpieczenia stanowią ok. 8-10% PKB. „Tak więc, wręcz odwrotnie, nasz rynek potrzebuje stymulacji do dalszego rozwoju zarówno poprzez zachęty podatkowe, jak też działania edukacyjno-informacyjne” – wyjaśnia Adam Sankowski.

„Prawdopodobnie Autorzy doskonale zdają sobie z tego sprawę i jest to taka „ostra” propozycja, która ma przetrzeć szlaki „łagodnej” tj. zakazania pobierania kurtażu przez brokerów ubezpieczeniowych (nie istnieje w żadnej z wiodących gospodarek europejskich) przy jednoznacznym zakazaniu agentom ubezpieczeniowym działania na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeniowego” – komentuje Prezes PIPUiF.

Sankowski wskazuje, iż to rozwiązanie również nie występuje w żadnej z wiodących gospodarek europejskich. Ponadto, są wręcz przykłady ustawowego zniesienia wyłączności agentów ubezpieczeniowych jako mechanizmu szkodliwego dla konsumentów.

„To „łagodne” rozwiązanie również schładzałoby rynek wbrew prawdziwym potrzebom Polaków i polskiej gospodarki. Również negatywny wpływ miałoby pokazywanie kwoty prowizji na polisie, niepraktykowane w żadnej z wiodących gospodarek europejskich (poza UK), ani w żadnym z innych sektorów gospodarki. Hasła, że są to rozwiązania „proklienckie”, są zupełnie bez pokrycia, czego dowodem jest fakt, że nigdzie nie funkcjonują z pożytkiem dla klientów. To co zaś jest pewne to, to że zakaz prowizji dla pośredników ubezpieczeniowych spowodowałby utratę pracy przez ponad 100 tys. osób. I nie byłoby wcale dziwne, gdyby rzesza nowych bezrobotnych przyszła wraz z rodzinami i klientami pod Sejm…” – tłumaczy Adam Sankowski.

wstecz