Praktyki różnicowania cen ubezpieczeń

Dodano: 13-07-2022

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych rozpoczął właśnie konsultacje publiczne dotyczące projektu oświadczenia nadzorczego w sprawie praktyk różnicowania cen.

Wspomniana kwestia („price walking”) jest rozumiana jako techniki wyceny, w których konsumenci o podobnych cechach ryzyka oraz kosztu usługi są obciążani za te same produkty ubezpieczeniowe. Odnosi się to zwłaszcza do praktyki podnoszenia składek na etapie odnowienia w oparciu o analizę cech charakterystycznych dla danego konsumenta. Celem tego jest przewidzenie zachowań niezwiązanych z ryzykiem lub kosztem usług. Dotyczy to np. podwyżki składki, którą konsument będzie tolerował przed zakupem ubezpieczenia u innych dostawców produktów ochronnych.

Przypomnijmy, że celem EIOPA jest wzmocnienie ochrony konsumentów poprzez zapobieganie ich niesprawiedliwemu traktowaniu. Dotyka to także kwestii promowania większej konwergencji w nadzorze praktyk różnicowania cen. Ma to zapobiec uszczerbkowi w interesie konsumentów poprzez odpowiednie procesy nadzoru i zarządzania produktami (POG).

Dlatego też EIOPA określa, że ubezpieczyciele, którzy chcą stosować praktyki różnicowania cen, muszą wykazać, że dysponują odpowiednimi środkami POG dla zapewnienia sprawiedliwego traktowania konsumentów i ograniczenia ryzyka konsumenckiego.

wstecz