Pracownicy obsługi klienta bez prywatnej opieki medycznej

Dodano: 05-07-2019
Publikator: informacja prasowa

Kasjerzy i sprzedawcy zazwyczaj stanowią pierwszą linię kontaktu z daną marką handlową. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Pracuj.pl, najwięcej ogłoszeń rekrutacyjnych dotyczy pracowników sektora handlu oraz osób zajmujących się obsługą klienta. Czemu sprzedawcy tak często zmieniają miejsce zatrudnienia?

Wprawdzie rynkowe doniesienia pokazują, że płace kasjerów regularnie rosną, a pracodawcy wprowadzają programy rozwoju kariery czy benefity pozapłacowe, to rzadko obejmują one dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej. Jak wynika z raportu Pracuj.pl, zaledwie 18 proc. kasjerów i sprzedawców może liczyć na dostęp do tego typu świadczeń.

– Praca kasjerek i kasjerów jest ciężka fizycznie i bardzo wymagająca. Od lat należą oni do grupy podwyższonego ryzyka chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa, wad postawy czy problemów z krążeniem. W związku z tym ich pracodawcy powinni zwracać szczególną uwagę na zapewnienie im dostępu do jak najlepszych świadczeń w ramach medycyny pracy oraz nie ograniczać ich jedynie do odbywających się co kilka lat badań okresowych – zauważa Xenia Kruszewska, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia.

Odpowiedni dobór świadczeń medycyny pracy przez przedsiębiorców może okazać się istotnym wsparciem w zmniejszaniu zachorowalności wśród pracowników oraz ograniczaniu liczby czy długości zwolnień lekarskich. Wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy na kasjerów oraz niski poziom bezrobocia powinny skłonić zatem pracodawców do zapewnienia zatrudnionym ułatwionego dostępu do opieki medycznej.

wstecz