Powrót do zdrowia po Covid-19

Dodano: 17-06-2021
Publikator: informacja prasowa

Większość osób po zakażeniu SARS CoV-2 wraca do zdrowia w ciągu kilku tygodni po zachorowaniu. Część osób jednak zmaga się z powikłaniami przez wiele miesięcy, wymaga stałych konsultacji ze specjalistami. „Powrót do zdrowia po COVID-19” to uruchomiony przez TU Zdrowie program, który gwarantuje ozdrowieńcom dostęp do lekarzy specjalistów, diagnostykę niepokojących objawów i rehabilitację.

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że większość zakażonych przechodzi COVID-19 łagodnie lub z umiarkowanymi objawami. 2 - 6 tygodni to okres, w którym wracają oni do zdrowia i pełnej aktywności. U części ozdrowieńców przez wiele tygodni pojawiają się dolegliwości związane z przebytą chorobą. Najczęstszymi z pojawiąjących się objawów są: problemy z układem oddechowym, dolegliwości psychiatryczne, nasilony stan zapalny, objawy neurologiczne, problemy sercowo-naczyniowe oraz nieprawidłowe wartości testów wątrobowych.

Long COVID i Post-Covid-19 to sformułowania, które niedawno pojawiły się w przestrzeni publicznej. Long COVID odnosi się do sytuacji, w której objawy trwają 4 – 12 tygodni licząc od początku zachorowania. Post-COVID-19 dotyczy objawów rozwijających się w trakcie lub po COVID-19, które trwają powyżej 12 tygodni i nie wynikają z innej przyczyny. Prowadzone są badania dotyczące powikłań po zakażeniu. Mają one na celu wykazanie, czy i w jaki sposób zakażenie wirusem SARS CoV-2 wpływa długofalowo na kondycję ozdrowieńców. Specjaliści zalecają, aby osoby, które chorowały na COVID-19 zgłaszały się na konsultacje do lekarzy. Jeśli zajdzie potrzeba skierują oni na badania diagnostyczne.

- Z myślą o ubezpieczonych, którzy przeszli zakażenie uruchomiliśmy program zdrowotny „Powrót do zdrowia po COVID-19”. Jest on skierowany do osób, u których stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i zachorowanie potwierdzone zostało badaniem RT-PCR lub kartą leczenia szpitalnego z diagnozą COVID-19. Co ważne, mogą z niego skorzystać osoby, które przystąpiły do ubezpieczenia już po zachorowaniu – mówi Teresa Domańska, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TU Zdrowie.

Przesłanie w okresie ubezpieczenia do TU Zdrowie kopii pozytywnego wyniku PCR wykonanego w ciągu 3 miesięcy przed zgłoszeniem do programu lub karty wypisowej ze szpitala z tytułu hospitalizacji na COVID-19, jeśli wypis ze szpitala nastąpił w ciągu 3 miesięcy przed zgłoszeniem to warunki uruchomienia diagnostyki w ramach programu.

- Zakres świadczeń proponowany ubezpieczonym ma na celu sprawdzenie stanu zdrowia pod kątem najczęściej występujących powikłań, czyli chorób układu oddechowego, sercowo-naczyniowego oraz schorzeń neurologicznych. Osoby po COVID-19 mogą skorzystać z konsultacji u internisty lub lekarza rodzinnego, pulmonologa czy kardiologa. Ponadto mogą liczyć na wsparcie psychiatry lub psychologa. Specjaliści, w zależności od potrzeby, mogą skierować pacjenta na badania diagnostyczne krwi i moczu, badania czynnościowe serca a także na diagnostykę obrazową. Dodatkowo ubezpieczonym hospitalizowanym na COVID-19 przysługuje rehabilitacja ambulatoryjna i konsultacja u fizjoterapeuty - dodaje Teresa Domańska.

W ramach Programu Zdrowotnego „Powrót do zdrowia po COVID-19” TU Zdrowie proponuje dwa warianty:

- Powrót do zdrowia po COVID-19 jako opcja dodatkowa – możliwość rozszerzenia opieki medycznej zapewnianej w ramach Polisy Zdrowie lub Polisy Telerefundacyjnej;

- Powrót do zdrowia po COVID-19 jako samodzielny pakiet medyczny - czyli możliwość zakupu programu zdrowotnego niezależnie od tego, czy Ubezpieczony korzysta z Polisy Zdrowie lub Polisy Telerefundacyjnej.

TU Zdrowie proponuje ubezpieczonym także inne programy: „Mój Onkolog”, „Mój Ortopeda”, „Leczenie po Wypadku Drogowym”, „Kontynuacja Leczenia Szpitalnego” czy program „Mój Dietetyk”.

wstecz