Porozumienia w sprawie opłat likwidacyjnych jeszcze przed końcem roku

Dodano: 17-10-2016

Puls Biznesu w artykule „Polisolokaty bliskie rozwiązania” informuje, że znacznie przyśpieszyły prace nad rozszerzeniem porozumień w sprawie opłat likwidacyjnych na cały sektor produktów ubezpieczeń na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Jak podaje gazeta na podstawie własnych ustaleń, stanowisko w tej sprawie za kilka tygodni wyda Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prawdopodobnie opłaty likwidacyjne zostaną zniesione jeszcze przed końcem roku.

Miesiąc temu o propozycji rozszerzenia porozumień w sprawie zniesienia opłat likwidacyjnych na cały sektor informował Marek Niechciał, Prezes UOKiK, podczas posiedzenia sejmowej komisji finansów publicznych. Prezes Urzędu podkreślał, że w razie gdyby to rozwiązanie nie doszło do skutku, konieczne byłoby wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, które niestety mogłyby zachwiać stabilizację finansową zakładów ubezpieczeń. Wątpliwości polityków budziła wtedy konieczność złamania zasady, że prawo nie działa wstecz.

Polska Izba Ubezpieczeń w sierpniu zgłosiła się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z propozycją ostatecznego rozwiązania tzw. problemu polisolokat. Podkreślała wówczas, że zakłady ubezpieczeń są zainteresowane rozszerzeniem porozumień i akceptują ten pomysł. 

— Na początku chęć rozmowy z nami zadeklarowało 10 ubezpieczycieli. Udało nam się jednak przekonać także pozostałych, by włączyli się do próby rozwiązania problemu polis z UFK — wyjaśniła Dorota Karczewska, wiceprezes UOKiK dla PB.

Jak wskazał dziennik, jednym z czynników, które usprawniły współpracę Urzędu z zakładami ubezpieczeń są wypowiedzi polityków, którzy od jakiegoś czasu zapowiadają zajęcie się ubezpieczeniami z funduszem inwestycyjnym. Ich zapowiedzi niepokoją towarzystwa, zwłaszcza, że politycy jasno dają do zrozumienia, że porozumienia z UOKiK to dla nich ostatnia szansa przed wdrożeniem rozwiązań ustawowych.

— Jeśli ubezpieczyciele nie porozumieją się z UOKiK do końca roku, to rozwiążemy tę sprawę za pomocą regulacji ustawowych — mówi Janusz Szewczak, wiceprzewodniczący sejmowej komisji finansów publicznych z ramienia PiS.

Natomiast w przypadku byłych posiadaczy polisolokat, którzy ponieśli koszty opłat likwidacyjnych, na razie jako jedyne rozwiązanie wskazuje się wejście na drogę sądową i domaganie się zwrotu opłaty. Przypomina o tym mec. Aleksander Daszewski z Biura Rzecznika Finansowego. - Najlepszym i najszybszym rozwiązaniem problemu byłoby dobrowolne wypracowanie przez ubezpieczycieli porozumień z osobami, które w poprzednich latach poniosły straty z wyniku likwidacji polisy – powiedział dla PB. Wskazał przy tym, że obecna linia orzecznicza uznaje klauzule dotyczące opłat likwidacyjnych za abuzywne, co oznacza łatwiejsze odzyskanie pieniędzy dla byłych klientów zakładów ubezpieczeń.

W trakcie najbliższego warsztatu Szkoły Ubezpieczeń beinsured „Ubezpieczenia na życie z UFK, co dalej?”, który odbędzie się 19 października, specjaliści z zakresu prawa ubezpieczeń Kancelarii Czublun Trębicki opowiedzą o aktualnej sytuacji sektora ubezpieczeń na życie z UFK oraz ostatnich regulacjach nałożonych na ten rynek. Również w trakcie warsztatu będzie można podyskutować o możliwych rozwiązaniach problemu polisolokat.

wstecz