Ponad 24 tys. pośredników na liście Sygnatariuszy Kodeksu Etyki PIPUiF

Dodano: 10-11-2016
Publikator: Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych podała, iż lista Sygnatariuszy Kodeksu Etyki PIPUiF liczy już ponad 24 000 osób.

PIPUiF przypomina, że wszyscy Sygnatariusze wraz z osobami bliskimi są objęci bezpłatną polisą grupową OC w życiu prywatnym o sumie gwarancyjnej 1.000.000 zł Ergo Hestia S.A.

Kodeks Etyki został uchwalony w dniu 29 czerwca 2006 r. przez Walne Zgromadzenie PIPUiF. Określa on standardy etyki zawodowej pośredników ubezpieczeniowych i finansowych, nad których przestrzeganiem czuwa Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.

Pośrednicy ubezpieczeniowi i finansowi figurujący na liście Sygnatariuszy Kodeksu Etyki PIPUiF, zobowiązani są do działania w interesie klienta, utrzymywania najwyższych standardów kompetencji zawodowych, przestrzegania wszelkich przepisów ustawowych i innych obowiązujących na rynku, aby prowadzenie działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego było zgodne z prawem oraz zasadami uczciwej konkurencji. Są również zobowiązani do utrzymywania w ścisłej poufności wszelkich danych osobowych i biznesowych uzyskanych w związku ze świadczeniem usług pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego.

„Jestem przekonany, że ci pośrednicy, którzy są profesjonalistami działającymi z długoterminową perspektywą zawodową z pewnością w otwarty i odważny sposób zadeklarują przestrzeganie Kodeksu Etyki. W zamian za to otrzymają dodatkową i cenną rekomendację” - mówił prezes PIPUiF Adam Sankowski przy okazji powstania Kodeksu.

wstecz