Połączenie dwóch Spółdzielni ANG

Dodano: 27-12-2016

Walne Zgromadzenia ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych oraz ANG Spółdzielni Pośredników Ubezpieczeniowych podjęły decyzję o połączeniu tych dwóch podmiotów. Nastąpi to w dniu 31 grudnia 2016 r. Powstały podmiot działał będzie pod marką ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych.

- Decyzja jest wynikiem naszej analizy rynku i postrzegania przyszłości branży usług finansowych. Nieco inaczej niż jeszcze niedawno, uważamy, że produkty ubezpieczeniowe i kredytowe powinny funkcjonować razem, oczywiście z zachowaniem niezależności doradców w decydowaniu o tym, jakimi produktami chcą się zajmować. Wydaje nam się, że produkty ubezpieczeniowe będą coraz silniej wspierać biznes kredytowy w firmach pośrednictwa finansowego, a klienci będą niebawem oczekiwać od swoich doradców, pośredników bardziej wszechstronnego podejścia – mówi Artur Nowak – Gocławski z ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych.

Członkowie ANG Spółdzielni Pośredników Ubezpieczeniowych, w momencie zarejestrowania zmiany, staną się członkami ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych. Skład zarządu i rady nadzorczej pozostanie bez zmian. Jak podaje portal prnews.pl, ewentualna zmiana nazwy, związana z rozszerzeniem działalności, może natomiast nastąpić dopiero w połowie 2017 r., co jest konsekwencją planowanego wejścia w życie przepisów implementujących dyrektywę o kredycie hipotecznym, które to przepisy mogą wpłynąć na zasady używania słów „doradca, pośrednik” w markach firm.

- Od samego początku istnienia Grupy ANG, tj. od jesieni 2010 r., ubezpieczenia funkcjonowały w naszej ofercie, stanowiąc stosunkowo niedużą część naszej działalności. Przez te kilka lat produkty ubezpieczeniowe i kredytowe funkcjonowały w oddzielnych choć mocno połączonych biznesowo organizacjach. Dzisiaj, jeżeli chcemy znacząco zwiększyć skalę działania w zakresie ubezpieczeń znacznie lepszym rozwiązaniem jest integracja organizacji – tłumaczy Michał Kwasek z ANG Spółdzielni Pośredników Ubezpieczeniowych.

wstecz