Polacy nadrabiają zaległości zdrowotne – profilaktyka okulistyczna i onkologiczna w ubezpieczeniach

Dodano: 19-12-2022
Publikator: Informacja prasowa

Liczba wszystkich świadczeń zamawianych i zrealizowanych w ramach dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych wzrosła w 2022 r. o 40 proc w stosunku do 2021 r. Na podstawie tych danych Saltus Ubezpieczenia wnioskuje, że w bieżącym roku Polacy nadrabiali zaległości zdrowotne spowodowane pandemią.

Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych i Pracowniczych Saltus Ubezpieczenia zauważa, że: „Z większą rozwagą podchodzimy do badań profilaktycznych, których nie unikamy tak jak wcześniej. Wpływ na to ma moim zdaniem m.in. zwiększone zainteresowanie prywatną opieką zdrowotną, co widać w stale rosnącej liczbie ubezpieczonych w ramach nieobowiązkowych polis zdrowotnych, w czym szczególną rolę odgrywają pracodawcy dzięki benefitom pozapłacowym. Uważam też, że duży wpływ na lepsze dbanie o zdrowie ma również upowszechnienie teleporad. To wygodna forma zasięgnięcia porad lekarskich, więc nie zwlekamy i nie odkładamy wizyt”.

Najbardziej widoczny wzrost zainteresowania ubezpieczyciel zaobserwował w okulistyce oraz w opiece onkologicznej – prawie 5-krotny wzrost świadczeń związanych z nabytymi wadami wzroku oraz +87 proc. w obszarze onkologicznym. Powyższe w zestawieniu z 2021 r.

wstecz