Podsumowanie 2020 r. z Marsh Polska

Dodano: 27-01-2021

Rok 2020 za nami. Redakcja beinsured postanowiła zapytać przedstawicieli instytucji finansowych o to, jaki był dla nich miniony rok i jak pandemia wpłynęła na sektor ubezpieczeń. Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedzią Artura Grześkowiaka, prezesa zarządu Marsh Polska.

Jaki był największy sukces w Państwa organizacji w 2020 r.?

Pandemia COVID-19 bez wątpienia wpłynęła na prowadzenie biznesu w roku 2020 i stała się dużym wyzwaniem, także dla branży ubezpieczeniowej. Zarządzanie firmą w obliczu tak dynamicznych zmian wymagało podjęcia szybkich decyzji i reakcji – związanych m.in. z reorganizacją pracy i przejściem na tzw. home office, przy zapewnieniu pełnej obsługi brokerskiej, ale też zagwarantowaniem sprawnej komunikacji z pracownikami oraz Klientami w nowych warunkach. Jako globalna firma byliśmy na te zmiany dobrze przygotowani - można powiedzieć, że w błyskawiczny sposób dostosowaliśmy się do tej sytuacji, stawiając jako priorytet bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów oraz partnerów biznesowych.

Jednym z kluczowych wyzwań - nie tylko roku ubiegłego, ale i obecnego jest utrzymanie satysfakcji, zaangażowania i motywacji pracowników, którzy całkowicie zmienili swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i style pracy. Elastyczność działania, umiejętność połączenia pracy z innymi strefami życia (work-life balance) są dziś jeszcze bardziej cenione.

W ostatnim roku zorganizowaliśmy dla naszych specjalistów wiele inicjatyw i projektów wewnętrznych, pobudzających kreatywność, inspirujących do działania a jednocześnie zwiększających zaangażowanie w nowych warunkach pracy. Dzięki proaktywnemu podejściu udało nam się zrealizować założone cele biznesowe, jednocześnie rozwinęliśmy wybrane specjalizacje, zainwestowaliśmy w nowe obszary oraz wprowadziliśmy dodatkowe usługi i rozwiązania.

Co rewolucyjnego dokonało się w branży ubezpieczeniowej w ubiegłym roku?

Branża ubezpieczeniowa bardzo dobrze odnalazła się w nowych warunkach. Okazało się, że praca zdalna jest efektywna na co najmniej satysfakcjonującym poziomie a współpraca w trybie „online” także przynosi wymierne korzyści dla naszych klientów. Pomimo, że zamieniliśmy konferencje na webinaria a spotkania odbywają się w dużej mierze w formie wirtualnej, ta elastyczność działania i dostępność pozytywnie wpływają na budowanie i utrzymywanie dobrych relacji.

Zmiana modelu pracy wymusiła poszukiwanie rozwiązań typu smart – dotyczy to różnych obszarów, np. zbadania zapotrzebowania na powierzchnie biurowe, czy weryfikacji kosztów operacyjnych jak np. podróże służbowe. Dotychczasowe schematy działania zostały poddane szczegółowym analizom i poszukiwaniu nowych rozwiązań dla biznesu.

Co na trwałe zmieniła pandemia w ubezpieczeniach?

W ubezpieczeniach widać tendencję do upraszczania produktów i rozwiązań obsługowych. Jest to kierunek, który będzie kontynuowany. Towarzystwa ubezpieczeniowe  będą dalej rozwijały swoje oferty produktowe, wdrażając nowe usługi i narzędzia usprawniające współpracę.

Ponadto, zmiany w modelach pracy, które firmy wdrożyły w tym czasie będą utrzymywane (w pewnym zakresie, np. w trybie hybrydowym) po zakończeniu pandemii.

Jakie cele stawia sobie Państwa firma na 2021 r.?

Chcemy pomagać naszym klientom w zapewnieniu bezpieczeństwa ich biznesu, zamieniając niepewność w rozwój; poszukując dla ich organizacji korzystnych rozwiązań rynkowych.

W tym roku planujemy dalszy rozwój wybranych specjalizacji – m.in. linie finansowe, należności handlowe, ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne. Zawsze poszukujemy nowych rozwiązań lokalnych oraz na rynkach międzynarodowych i rozwijamy zakres świadczonych dla klientów usług. Dzięki aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej sieci Grupy MMC regularnie monitorujemy sytuację rynkową, sprawdzamy nowe produkty i  wdrażamy narzędzia wspierające procesy obsługowe.

Ponadto, stawiamy na rozwój naszych pracowników, menedżerów oraz ekspertów specjalizujących się w konkretnych ryzykach. Ponownie – sprawna komunikacja, nowe inicjatywy oraz dalsze możliwości rozwoju są priorytetem w utrzymaniu zaangażowania naszego Zespołu.

Planujemy również wzmocnienie pozycji Grupy w Polsce, osiągając dwucyfrowy wzrost przychodów.

wstecz