Podmioty rynku ubezpieczeniowego: ALLIANZ

Dodano: 22-07-2016

Allianz działa na rynku ubezpieczeń od 1890 roku. Dziś Grupa Allianz jest jednym z czołowych na świecie podmiotów oferujących usługi finansowe. Obsługuje ponad 85 milionów klientów indywidualnych i korporacyjnych w 70 krajach. W sumie w 2015 roku 142 tys. pracowników wypracowało przychody w wysokości 125,2 mld euro i wynik operacyjny 10,7 mld euro.

Główną siedzibą Allianz SE – spółki nadrzędnej Grupy – jest Monachium.

Allianz oferuje dostęp do szerokiej gamy ubezpieczeń życiowych i majątkowych. Jest czołowym ubezpieczycielem majątkowym i jednym z pięciu największych ubezpieczycieli życiowych na światowym rynku. Działalność ubezpieczeniową prowadzi poprzez regionalne spółki ubezpieczeniowe oraz wyspecjalizowane spółki globalne działające w obszarach ubezpieczeń korporacyjnych, kredytowych, motoryzacyjnych, usługach assistance czy reasekuracji.

Allianz jest też jedną z pięciu największych światowych firm zarządzających aktywami – na koniec 2015 roku zarządzał aktywami o wartości ponad 1,8 bn euro. Działalność inwestycyjną w Grupie prowadzą na całym świecie spółki Allianz Global Investors oraz PIMCO, działające pod wspólną marką Allianz Asset Management (AAM).

Allianz jest obecny na polskim rynku od 1997 roku. Spółka otrzymała zgodę od KNF na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w dziale I w zakresie grup 1-5 oraz dziale II w zakresie grup 1-18.

W Polsce w ramach grupy Allianz działają cztery spółki:  

  • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
  • Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. 
  • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
  • Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.

Allianz Polska obsługuje łącznie 2 miliony klientów indywidualnych i korporacyjnych. W 2014 roku składki z ubezpieczeń w Grupie Allianz Polska wyniosły 2,5 miliarda złotych, a aktywa sięgnęły niemal 14 mld zł. To stawia Grupę Allianz w czołówce instytucji ubezpieczeniowych działających w Polsce.

Oferta Allianz Polska obejmuje produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjne. Grupa może poszczyć się rozbudowaną siecią pośredników - niemal 5 tysięcy agentów w oddziałach i agencjach plus podmioty współpracujące: brokerzy ubezpieczeniowi, multiagencje, dealerzy samochodowi, biura podróży, banki i inne instytucje finansowe.

Do Grupy Allianz należą także współpracujące z Allianz Polska: Mondial Assistance oferujący ubezpieczenia assistance oraz Euler Hermes zajmujący się ubezpieczeniami kredytów kupieckich.

Do władz zarządczych poszczególnych spółek wchodzą:

  • TUiR Allianz Polska S.A.: Veit Stutz (prezes zarządu), Radosław Kamiński, Grzegorz Kulik, Krzysztof Szypuła, Konrad Kozik (wiceprezesi zarządu)
  • TU Allianz Życie Polska S.A.: Veit Stutz (prezes zarządu), Radosław Kamiński, Grzegorz Kulik, Krzysztof Szypuła, Konrad Kozik (wiceprezesi zarządu)
  • TFI Allianz Polska S.A.: Robert Hörberg (prezes zarządu), Sławomir Chwierut (wiceprezes zarządu), Anna Bąkała (członek zarządu)
  • PTE Allianz Polska S.A.: Grzegorz Zubrzycki (wiceprezes zarządu), Jerzy Nowak (członek zarządu)
wstecz