Podkomisja nie przyjęła poprawek PIU do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Dodano: 13-10-2017

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (druk nr 1784) w dniu 12 października 2017 r. przyjęła projekt ustawy bez poprawek, pomimo usilnych starań organizacji branżowych, w tym Polskiej Izby Ubezpieczeń.

W dniu 28 września odbyła się ogólna dyskusja nad projektem ustawy. Podczas pierwszego posiedzenia podkomisji Wiceminister Sportu i Turystyki Dariusz Rogowski wskazywał, że celem nowej ustawy jest implementacja do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy.

Projekt spotkał się na posiedzeniu z krytyką ze strony Polskiej Izby Ubezpieczeń. Przedstawicielka PIU, Renata Orzechowska powiedziała, że zaproponowany sposób rozliczania odszkodowań z tytułu upadłości biura podróży jest „nie do przyjęcia" dla branży ubezpieczeniowej.

Zgodnie z projektem nowego aktu prawnego, zakłady ubezpieczeń, które udzieliły gwarancji organizatorowi imprezy turystycznej, będą odpowiedzialne za wypłaty odszkodowań klientom, którzy musieli powrócić z wycieczki z powodu upadłości biura podróży. Odpowiedzialność zakładów  ubezpieczeń wychodzi poza zakres udzielonej gwarancji. Oznacza to, ze ubezpieczyciel musi spełnić wszystkie roszczenia klientów bez względu na wysokość udzielonej gwarancji. 

Zdaniem PIU, roszczenia przekraczające wysokość udzielonej gwarancji touroperatorowi powinny być zaspokojone przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Przedstawiciele Izby podkreślali, że w ten sposób zapewni się jednakowe traktowanie wszystkich podróżnych. Przypomnieli, że PIU już wcześniej postulowała, aby TFG zajmował się sprawami turystów poszkodowanych wskutek upadłości touroperatora.

– Tak na gorąco powiem tylko, że firmy ubezpieczeniowe udzielają gwarancji dobrowolnie i odpłatnie – skomentował propozycję PIU Dariusz Rogowski.

Z kolei PIU podało, że taka sytuacja zmusi ubezpieczycieli do podniesienia cen, a wówczas na gwarancje będzie stać tylko największe podmioty działające na rynku usług turystycznych.

Tagi: piu
wstecz