PIU podaje rozwiązania ubezpieczeniowe dla rodziców

Dodano: 26-07-2016

Jak podała Polska Izba Ubezpieczeń, lipiec jest miesiącem, w którym w Polsce na świat przychodzi najwięcej dzieci. W 2015 r. w tym miesiącu urodziło się ich ponad 34 tys. W związku z tym PIU przedstawia kilka rozwiązań ubezpieczeniowych, dzięki którym przyszli rodzice będą mogli przejść przez ciążę i poród bez dodatkowych stresów oraz zapewnią start ich pociechom w dorosłe życie.

Pierwszym rozwiązaniem jest polisa dla mam. Takie ubezpieczenie zapewni odpowiednią opiekę medyczną na czas trwania ciąży. Znaczna część towarzystw ubezpieczeniowych stosuje karencje wynoszące nawet 12 miesięcy. Należy mieć to na uwadze, ponieważ takie oferty są dużo atrakcyjniejsze niż opieka refundowana przez NFZ.

Polisa dla mam obejmuje świadczenia związane m.in. z prowadzeniem ciąży – nielimitowane wizyty u ginekologa i badania diagnostyczne. Zakres ubezpieczenia zwykle obejmuje tylko opiekę ambulatoryjną. Należy zatem pamiętać, że aby ochrona obejmowała hospitalizację, konieczny jest wybór szerszego wariantu ubezpieczenia. Ważne jest również to, aby lekarz prowadzący ciąże pracował w gabinecie współpracującym z ubezpieczycielem. Towarzystwa często dopuszczają wizyty u innych lekarzy, może się to jednak wiązać z dodatkowymi kosztami.

- Ubezpieczyciele oferują również pakiety „premium”. Osoby posiadające takie polisy, mogą liczyć na komfortowe warunki porodu w podwyższonym standardzie, czy poporodową opiekę medyczną – mówi Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń ds. ubezpieczeń zdrowotnych.

Ubezpieczenie posagowe to kolejna propozycja skierowana nie tylko do rodziców, ale również do dziadków, chrzestnych i innych osób, które chcą zapewnić dziecku finansowe bezpieczeństwo. Umowa ta inaczej nazywana ubezpieczeniem zaopatrzenia dziecka musi być zawarta przed ukończeniem przez dziecko 18 roku życia i obejmować okres od 5 do maksymalnie 25 lat.

Takie polisy mogą mieć charakter ochronny – kiedy suma ubezpieczenia jest stała i ustalona z góry - bądź ochronno-oszczędnościowy. Część gromadzonych środków lokowana jest w tym przypadku w funduszach inwestycyjnych. Jest to opcja, która daje szansą na wypracowanie większej sumy kapitału. Fundusze otrzymane przez dziecko po zakończeniu umowy mogą zostać wykorzystane np. na studia za granicą, mieszkanie lub otworzenie własnego biznesu.

Jest to również dodatkowe zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. Polisa zapewnia odszkodowanie i wypłatę zgromadzonych funduszy w przypadku śmierci rodzica lub gwarantuje przejęcie obowiązku opłacania składek przez ubezpieczyciela. Wysokość składek oraz forma wypłaty (jednorazowo bądź comiesięczna renta) w przypadku ubezpieczenia posagowego jest dowolna.

wstecz