PIU: 14 rekomendacji dla ubezpieczycieli w związku z pandemią

Dodano: 07-04-2020

Polska Izba Ubezpieczeń opracowała pakiet 14 rekomendacji dla rynku ubezpieczeń. PIU chce m.in. umożliwić odroczenie składek na ubezpieczenia związane z kredytem i w produktach gr. 3 ubezpieczeń na życie. O swoich pomysłach poinformowała portal Business Insider.

Przygotowane rekomendacje mają na celu pomóc klientom, którzy wskutek pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej – zarówno osobom prywatnym jak i przedsiębiorstwom. Rekomendacje mają zapewnić czasowe odroczenie składek z zachowaniem ochrony ubezpieczeniowej, a tym samym zapobiec zrywaniu umów ubezpieczenia przez klientów. PIU szacuje, że rozwiązania te będą kosztować od 1 mld zł do 1,5 mld zł.

Izba chce, aby odroczenie składek było możliwe w produktach związanych z kredytem, jeśli klient korzysta z odroczenia spłaty kredytu na skutek problemów finansowych. PIU zachęca też ubezpieczycieli, aby wdrażali procesy, które uproszczą zawieranie umów i wypłaty świadczeń. Rekomendacje PIU przewidują również obniżenie lub rezygnację ze zwyżek za płatność ratalną przy OC. Ponadto PIU chce, aby ubezpieczyciele dalej zapewniali produkty touroperatorom, po dokonaniu indywidualnej analizy ryzyka.

– Część klientów ubezpieczycieli zmaga się z dużymi problemami finansowymi. Ponadto pandemia wyłączyła z działalności wiele firm. Rolą ubezpieczycieli jest niesienie pomocy. W warunkach szczególnych pomoc ta powinna wykraczać poza standardowe działania wynikające z umów. Tak postępowaliśmy zawsze w przypadkach klęsk żywiołowych i tak będziemy postępować teraz – zwraca uwagę Grzegorz Prądzyński, prezes PIU.  

– Zakłady podjęły decyzję o najszybszej możliwej płatności kontrahentom za wykonaną usługę. Chodzi o warsztaty naprawcze, firmy transportowe czy lekarzy orzeczników. Łącznie jest to kilkanaście tysięcy podmiotów, którym możemy pomóc w trudnej sytuacji - dodaje.

Propozycje PIU były oceniane przed zakłady ubezpieczeń i Komisję Nadzoru Finansowego.

wstecz