Pekao przeznaczył 842,5 mln zł na wypłatę dywidendy za 2020 rok

Dodano: 19-07-2021
Publikator: informacja prasowa
Kategorie :

Bank Pekao wypłaci akcjonariuszom 74,8 proc. zysku netto wypracowanego w 2020 r., co w przeliczeniu daje 3,21 zł na jedną akcję. Taki rozkład został ustalony według zalecenia KNF oraz decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

– Jesteśmy bankiem o wysokim wskaźniku dywidendowym. Wyjątkowo nie wypłaciliśmy dywidendy za 2019 rok ze względu na decyzję regulatora związaną z pandemią. Dziś, wracamy do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. A nasza silna pozycja kapitałowa pozwoliła nam założyć w naszej strategii do 2024 roku wypłaty na poziomie 50-75 proc. zysku, w każdym roku jej obowiązywania. Przy tym oferujemy również inwestorom ekspozycję na dynamiczny wzrost biznesu – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy zadecydowało przeznaczyć na dywidendę 74,8 proc. zysku netto, pomimo tego, że bank spełnia wymogi do wypłaty nawet do 100 proc. Uchwała zgromadzenia miała charakter warunkowy ze względu na konieczność uwzględnienia w niej wytycznych KNF dotyczących wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony jest na 10 września. Wypłata dywidendy nastąpi 29 września. Na kapitał rezerwowy przydzielona została kwota w wysokości 283,9 mln zł.

wstecz