PE chce rozszerzenia kontroli w zakresie ubezpieczenia OC ppm.

Dodano: 13-03-2019
Publikator: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Parlament Europejski chce zwiększenia liczby kontroli obowiązkowych polis OC ppm. W tym celu mają być wykorzystywane nowe technologie takie jak system automatycznego odczytywania tablic rejestracyjnych i wymiany informacji między krajami.

Do tej pory pojazdy poruszające się poza krajem zamieszkania, w obrębie Wspólnoty, nie były kontrolowane pod względem posiadanego ubezpieczenia OC. Miało to zagwarantować prawo do swobodnego przepływu osób i pojazdów na terytorium UE. Teraz PE chce od tego odejść i ma już nawet gotowe rozwiązania.

Propozycja rozszerzenia kontroli pojazdów w zakresie posiadanego ubezpieczenia została podniesiona wskutek trwającego obecnie przeglądu unijnych przepisów tzw. dyrektywy komunikacyjnej. Wykazano bowiem, że znacznie rosną roszczenia za wypadki komunikacyjne spowodowane przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów.

Do kontroli międzynarodowych ma być wykorzystywana technologia umożliwiająca automatyczne odczytywanie tablic rejestracyjnych. System ten działa już w większości krajów UE. Polega on na odczytywaniu tablic rejestracyjnych, przy użyciu kamer umieszczonych przy autostradach lub w radiowozach, a następnie weryfikowaniu, czy posiadacz auta ma ważną umowę ubezpieczenia OC.

Ponadto, zastosowanie ma znaleźć też system EUCARIS (Europejski System Wymiany Informacji o Pojazdach i Prawach Jazdy). Będzie on wykorzystywany do wymiany informacji między państwami członkowskimi, w zakresie kontroli ubezpieczenia OC.

Propozycja PE zawiera, że kary będą nakładane na podstawie tabel obowiązujących w państwie aktualnego pobytu, a nie zamieszkania.   

wstecz