PBUK zorganizowało seminarium dot. włoskiego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Dodano: 05-04-2017
Publikator: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zorganizowało spotkanie dotyczące włoskiego rynku motoryzacyjnego i ubezpieczeniowego. Podczas wydarzenia, Stefano Re, dyrektor włoskiego Biura Zielonej Karty (Ufficio Centrale Italiano) opowiedział o wielu specyficznych dla tego rynku faktach. W seminarium udział wzięli ubezpieczyciele, członkowie PBUK, a także przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Jak mówił Stefano Re, Włochy to jeden z największych w Europie rynków motoryzacyjnych i ubezpieczeniowych. Po lokalnych drogach jeździ 44 mln pojazdów, których właściciele zobowiązani są do zawierania obowiązkowego ubezpieczenia OC. We Włoszech poszkodowani wnoszą do zakładów ubezpieczeń ponad 2 mln roszczeń rocznie, w następstwie zdarzeń drogowych. Rocznie obrażenia odnosi tam 247 tys. poszkodowanych, a 3,4 tys. osób ginie. Ponadto na terenie Włoch dochodzi rocznie do 45 tys. szkód o charakterze transgranicznym. Średnia wartość szkody sięga tu 4,5 tys. euro. Blisko 75% kosztów wszystkich szkód stanowią szkody osobowe. Jednak we Włoszech wyróżnia się rodzaj szkód, które w innych krajach nie stanowią odrębnej kategorii – szkody osobowe powyżej 9% niepełnosprawności. Szacowane są one średnio na 191 tys. euro.

– Różnice dzielące poszczególne rynki mają szczególnie duże znaczenie dla poszkodowanych dochodzących roszczeń po transgranicznych wypadkach i kolizjach drogowych. Osoby pochodzące z innego kraju niż ten, w którym doszło do zdarzenia, często mają błędne wyobrażenie, że sposób załatwienia sprawy będzie miał taki przebieg, do jakiego przywykły w swojej ojczyźnie. Nic bardziej mylnego. Właśnie dlatego staramy się przybliżać te różnice, aby zarówno praktycy rynku ubezpieczeniowego, jak i – z ich pomocą – klienci, mieli świadomość ich występowania. Stąd PBUK dwa razy do roku organizuje spotkanie z przedstawicielami innych europejskich rynków – wyjaśnia Mariusz Wichtowski, prezes PBUK.

Organizowane przez PBUK spotkania umożliwiają przedstawienie zarówno danych rynkowych, jak również ciekawostek specyficznych dla każdego państwa. Stefano Re powiedział m.in., że Włochy są liderem w instalowaniu w autach czarnych skrzynek – 3,6 mln kierowców (14% ogółu) posiada urządzenia pozwalające otrzymywać zniżki na ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dzięki nim zmniejszeniu uległa liczba roszczeń, szczególnie w regionach zagrożonych wyłudzeniami. Należy do nich m.in. Neapol, gdzie stawki OC są 5 razy wyższe niż na północy Włoch i wynoszą średnio 2 tys. euro rocznie. To właśnie tam, jak podaje PBUK, kierowcy chętniej decydują się na zamontowanie w swoich samochodach tego rodzaju urządzeń, bo móc zapracować na zniżki.

wstecz