PBUK o odpowiedzialności w szkodach zagranicznych

Dodano: 19-09-2016
Publikator: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest instytucją ustawowo powołaną do tego, aby wyjaśniać wszelkie niejasności w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej w szkodach transgranicznych, a także służyć informacją ubezpieczonym i poszkodowanym. Dlatego też, w związku z pojawiającymi się w mediach błędnymi interpretacjami poszczególnych zdarzeń, PBUK postanowiło odnieść się do tego zagadnienia.

– Z uwagi na naszą rolę ustawową spieszymy rozwiać wątpliwości i sprostować nieścisłości, jakie wkradają się do autorskich interpretacji międzynarodowych przepisów odszkodowawczych – wyjaśnia Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

Prezes PBUK odniósł się do publikacji zamieszczonej w Gazecie Ubezpieczeniowej, w której czytamy: "Osoby poszkodowane, które chcą przeprowadzić proces odszkodowawczy w ramach Zielonej Karty, swoje roszczenia powinny kierować do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. – W momencie, kiedy zdarzenie miało miejsce w kraju, który należy do Systemu, mamy możliwość przeprowadzenia postępowania w Polsce, co pozwala nam zaoszczędzić czas i pieniądze, bez potrzeby dokonywania niezbędnych tłumaczeń i konieczności prowadzenia sprawy w zagranicznym systemie prawnym - dodaje Katarzyna Parol-Czajkowska z Centrum Odszkodowań DRB."

– Publikacja ta pokazuje, że nie tylko poszkodowani i ubezpieczeni mogą mieć trudności z interpretacją przepisów ubezpieczeniowych, ale i wieloletni praktycy nie zawsze wiedzą, jak prawidłowo się do nich odnieść. Stąd mogą brać się nieporozumienia, które jak najszybciej należy rozwiać – mówi Mariusz Wichtowski.

Jak wyjaśnia Mariusz Wichtowski, powyższa opinia nie ma potwierdzenia w przepisach prawa międzynarodowego. Wyjaśnia, iż w przypadku, kiedy do wypadku dojdzie w państwie należącym do Unii Europejskiej, to za likwidację szkód w ramach tego systemu odpowiada Biuro Zielonej Karty/Biuro Narodowe tego kraju.

– PBUK nie jest w tym przypadku organem odszkodowawczym. I takiej właśnie informacji eksperci Biura udzielą poszkodowanym, kierując ich rzecz jasna pod właściwy adres – wyjaśnia Mariusz Wichtowski.

Prezes PBUK wyjaśnia, że jedynie w przypadku, gdy zastosowanie ma europejska Dyrektywa Komunikacyjna, PBUK może być organem odszkodowawczym dla polskich poszkodowanych. Jak zaznacza Mariusz Wichtowski, do tego typu sytuacji dochodzi jedynie na drogach państw członkowskich UE lub wówczas, gdy w kraju nienależącym do UE, a należącym do Systemu Zielonej Karty, polski uczestnik ruchu został poszkodowany przez sprawcę kierującego pojazdem zarejestrowanym w jednym z państw unijnych. Jeśli natomiast został pokrzywdzony przez kierującego pojazdem w lokalną rejestracją, albo pochodzącym z kraju spoza UE, wówczas będzie musiał udać się do lokalnego Biura Zielonej Karty/ Biura Narodowego – wyjaśnia PBUK.

wstecz