Parlament Europejski będzie głosował nad zmianami w dyrektywie komunikacyjnej

Dodano: 12-02-2019

W środę, 13 lutego, Parlament Europejski przystąpi do głosowania nad zmianami w dyrektywie komunikacyjnej. Celem nowelizacji jest udzielanie lepszej ochrony osobom poszkodowanym w wypadkach z udziałem pojazdów mechanicznych oraz zwiększenie praw osób ubezpieczonych.

W maju ub. r. Komisja Europejska wystosowała wniosek o zmianę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności.

KE chce m.in. zwiększenia praw posiadaczy ubezpieczeń bez względu na miejsce zamieszkania. We wniosku zawarto m.in. propozycję, aby osoby posiadające dotychczasowy przebieg ubezpieczenia w innym państwie członkowskim UE były traktowane na równi z krajowymi posiadaczami ubezpieczeń OC i dzięki temu mogły czerpać korzyści z ewentualnych, lepszych warunków ubezpieczenia. Zdaniem KE, powinno to zagwarantować obywatelom nabywającym ubezpieczenie m.in. możliwość skorzystania z konkurencyjnych składek ubezpieczeniowych na tych samych zasadach co klienci krajowi.

Komisja zaproponowała także nowe rozwiązania w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela. W takich sytuacjach ubezpieczeni otrzymaliby środki z państwa członkowskiego ich miejsca zamieszkania. KE ponadto ujednoliciła we wniosku minimalne poziomy ochrony dla całego obszaru UE w przypadku wystąpienia szkody na osobie lub szkody materialnej.

Wniosek Komisji wraz z uzasadnieniem jest dostępny w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

wstecz