Odbyła się Szkoła Ubezpieczeń beinsured dot. nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 12-01-2017

W dniu 11 stycznia 2017 r. odbyła się Szkoła Ubezpieczeń beinsured w całości poświęcona projektowi nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz dyrektywie IDD (czytaj więcej: Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń).

W warsztacie wzięła udział liczna grupa specjalistów z branży pośrednictwa ubezpieczeniowego. Szkolenie poprowadził mec. Piotr Czublun z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI, który brał udział w pracach nad projektem ustawy w Zespole roboczym ds. dystrybucji ubezpieczeń w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego, przy wsparciu mec. Agnieszki Wesołowskiej specjalisty ds. ubezpieczeń w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

Eksperci zaprezentowali najważniejsze zmiany, które wprowadzić ma nowa ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Omówili również najciekawsze uwagi zgłoszone w ramach konsultacji publicznych i międzyresortowych ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (czytaj więcej: Branża przekazała uwagi do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń).

Największe zainteresowanie uczestników warsztatu wzbudziła kwestia sposobu wynagrodzenia pośredników i obowiązek jego ujawnienia klientom. Dyskusja toczyła się również na temat roli i obowiązku agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające. Uczestników szkolenia interesowało również to, jaka działalność mieści się, a jaka nie w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w świetle nowych przepisów. Uwagę uczestników przykuło również zagadnienie dotyczące nowych obowiązków informacyjnych dystrybutorów oraz nowe zasady dotyczące cross-sellingu, a także wymogi dotyczące kompetencji zawodowych pośredników. Zainteresowanie uczestników wzbudziły również nowe zasady nadzoru nad dystrybutorami.

wstecz