Nowe wartości progów unijnych na lata 2022 - 2023

Autor: Joanna Hołowińska, adwokat, partner; Katarzyna Wasilewska, aplikant adwokacki | Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI

Dodano: 09-12-2021

Komisja Europejska w dniu 10 listopada 2021 r. przyjęła dwa rozporządzenia aktualizujące wysokość progów unijnych. Oznaczać to będzie, że od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będą nowe minimalne wartości zamówienia, od których zamawiający publiczni będą zobligowani do stosowania unijnych trybów postępowania o udzielenie zamówienia. Wartości te będą nieznacznie wyższe niż te, które obowiązują obecnie do 31 grudnia 2021 r.

Poniżej prezentujemy tabelę zawierającą wartości wynikające z rozporządzenia (tj. wyrażone w Euro):

Komisja Europejska w Komunikacie z 11 listopada 2021 r. wskazała również na wysokość niniejszych progów wyrażonych w złotówkach. Poniższe zestawienie prezentuje wyrażoną w PLN różnicę pomiędzy progami unijnymi obowiązującymi do końca 2021 r. i od 1 stycznia 2022 r.:

Warto pamiętać, że zmiana progów dotyczyć będzie postępowań, które opublikowane zostaną po 1 stycznia 2022 r.

Na dzień dzisiejszy, prezes UZP nie opublikował jeszcze kursu Euro, jaki obowiązywał będzie w zamówieniach publicznych od 1 stycznia 2022 r., jednak z danych wynikających z opublikowanego przez KE komunikatu wynika, że prawdopodobnie będzie to 4,4536 zł.

Z nowymi regulacjami można zapoznać się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-unijne/inne-dokumenty-legislacyjne

wstecz