Nowe rozwiązania wypłat odszkodowań za błędy medyczne

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 13-04-2016

Dobiegają końca prace nad projektem ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków medycznych autorstwa resortu zdrowia. Projekt zakłada przede wszystkim uregulowanie kwestii wypłaty odszkodowań dla pacjentów poszkodowanych w wyniku błędu medycznego. Ministerstwo Zdrowia zaproponowało wprowadzenie ujednoliconej stawki 780 zł za każdy 1 proc. uszczerbku na zdrowiu powstały w wyniku błędu lekarza.

Projekt stawia sobie za cel wprowadzenie i upowszechnienie pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Obecnie, pacjenci muszą domagać się uwzględnienia swoich roszczeń w długich i uciążliwych procesach sądowych. Projekt zakłada, że zamiast tego zostałby powołany do życia specjalny fundusz wypadkowy. Zastąpiłby on obecne komisje ds. zdarzeń medycznych, które odgórnie określają wysokość odszkodowania, często doprowadzając do kuriozalnych sytuacji, gdy poszkodowany w wyniku śmierci dziecka otrzymywał zadośćuczynienie w wysokości 500 zł, od którego nie przysługiwało mu prawo do odwołania. 

Projekt chce wprowadzić ujednolicona stawkę odszkodowań za błędy medyczne zależną od wielkości poniesionych uszczerbku na zdrowiu. Fundusz miałby także wypłacać rentę osobom, którym ZUS odmówił świadczenia. Do kompetencji funduszy należałoby także kierowanie osób na rehabilitację albo leczenie przyspieszające powrót do zdrowia. Środki na wypłaty świadczeń pochodziłyby ze składek wnoszonych przez placówki zdrowia.

Projekt, oprócz zmian w ustalaniu wielkości świadczenia i dochodzenia swoich roszczeń przez pacjentów, zniesie konieczność wykazania winy za powstanie błędu lekarskiego. Praktyka medyczna pokazuje, że wielokrotnie nie jest możliwe obarczenie winą np. za nieudaną operację konkretnej osoby. Nowe rozwiązania ominą konieczność wykazania odpowiedzialności. Poszkodowani otrzymają rekompensatę z tytułu następstw błędu, a nie w wyniku udowodnienia winy osoby odpowiedzialnej za błąd.

Minister Zdrowia uważa, że dzięki temu rozwiązaniu zostanie na odbudowana relacja zaufania i solidarności między pacjentem a lekarzem, co, w jego opinii, przełoży się na poprawę jakości usług medycznych i eliminację błędów lekarskich.

wstecz