NIK skontroluje system dotacji z budżetu państwa do ubezpieczeń rolniczych

Dodano: 04-01-2019
Publikator: Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała plan kontroli na przyszły rok. Wśród celów kontrolnych NIK znalazło się zbadanie dopłat z budżetu państwa do składek na ubezpieczenia rolnicze oraz model szacowania wysokości szkód łowieckich.

Jak wynika z planu pracy NIK na rok 2019, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi zbada w przyszłym roku model wspierania środkami publicznymi systemu ubezpieczeń rolniczych. Pytanie definiujące główny cel kontroli zostało postawione w następujący sposób: „Czy obowiązujący system ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wspieranych środkami publicznymi sprzyja stabilizacji produkcji rolniczej?”. Kontrola w tym zakresie ma odbyć się w okresie III-IV 2019 r., a wyniki kontroli zostaną przedstawione w przyszłym roku.

Z kolei kontrolą w zakresie szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych oraz wypłacie odszkodowań z tego tytułu zajmie się Departament Środowiska. Celem kontroli będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie: „czy wdrożenie nowego systemu zapewnia rzetelne szacowanie szkód oraz wypłacanie odszkodowań?”. Kontrola w tym przedmiocie będzie przeprowadzona w okresie III-IV 2019 r. Wyniki kontroli zostaną opublikowane w 2020 roku.

W sumie NIK planuje dokonanie w przyszłym roku 111 kontroli. Jak przekazała Izba w komunikacie, "tematy kontroli planowych zostały wyłonione po przeprowadzeniu pogłębionej analizy ryzyka. Ich dobór do Planu pracy NIK na 2019 rok uwzględnia problemy i zagrożenia zidentyfikowane w wyniku analizy sytuacji społeczno-gospodarczej. NIK uwzględniła także sygnały o nieprawidłowościach od obywateli, które miały wpływ na jakość ich życia i funkcjonowanie państwa".

wstecz