Nationale-Nederlanden: 1/3 Polaków nie sprawdziła poziomu cukru we krwi

Dodano: 16-10-2020
Publikator: informacja prasowa

Jak wynika z badania „Cukrzyca – niewidzialna pandemia” przeprowadzonego na zlecenie Nationale-Nederlanden blisko 70 proc. ankietowanych zgadza się z twierdzeniem, że jest cukrzyca to poważna choroba cywilizacyjna, na którą boją się zachorować. Pomimo tych obaw, aż jedna trzecia w ciągu ostatnich 3 lat nie skontrolowała poziomu cukru we krwi.

70 proc. Polaków uważa, że wcielanie w życie zdrowych postaw pomoże im uniknąć zachorowania na takie choroby jak nowotwór, cukrzyca czy zawał serca. Jednak Polacy widzą wiele barier w utrzymaniu zdrowego stylu życia: długotrwały stres (30 proc.), brak aktywności fizycznej (28 proc.), brak regularnych badań profilaktycznych (28 proc.), kłopoty ze snem i brak odpoczynku (po ok. 20 proc.).

– Odpowiedzi badanych potwierdzają, jak trudno jest przestrzegać higieny życia. Tryb, w którym funkcjonuje na co dzień wielu z nas, jest sam w sobie czynnikiem wywołującym liczne choroby lub zwiększającym ryzyko ich pojawienia się. Choć świadomość w tym zakresie rośnie, to jednak wciąż nie potrafimy zastosować teorii w praktyce. Tymczasem aktualne wydarzenia pokazują, jak wiele może zagrażać zdrowiu naszemu i naszych bliskich - mówi Joanna Walczuk, menadżer ds. portfela produktów w Nationale-Nederlanden.

Uczestnicy badania dostrzegają też bariery w leczeniu cukrzycy w Polsce. Według trzech czwartych respondentów dostęp do lekarzy specjalistów i nowoczesnych terapii w naszym kraju jest zbyt ograniczony. Jednocześnie aż 59 proc. ankietowanych uważa, że w związku z trwającą pandemią koronawirusa ma trudność w umówieniu się na wizytę lekarską. Co drugi natomiast zgadza się z opinią, że leczenie cukrzycy i jej powikłań jest w Polsce zbyt kosztowne.

Autorzy badania postanowili również sprawdzić, jaki rodzaj wsparcia byłby najbardziej wartościowy w przypadku zachorowania na cukrzycę. Blisko jedna trzecia Polaków jest zdania, że najbardziej pomocne w przypadku zachorowania na cukrzycę byłoby dla nich wsparcie finansowe, które mogliby przeznaczyć na zakup leków i sprzętu diagnostycznego. Podobna grupa badanych (29 proc.) za dużą wartość w leczeniu cukrzycy uważa pomoc organizacyjną w koordynacji i umówieniu wizyty u lekarza specjalisty.

wstecz