MRiRW: ogłoszenie stanu klęski żywiołowej z powodu suszy nie generuje dodatkowych dotacji z budżetu państwa dla rolników

Dodano: 13-08-2018

Szymon Giżyński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w odpowiedzi na interpelację ws. odszkodowań dla rolników dotkniętych klęską żywiołową wskazał, że poszkodowani rolnicy wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych w pierwszej kolejności powinni ubiegać się o odszkodowania od zakładów ubezpieczeń.

W interpelacji nr 23990 skierowanej do prezesa Rady Ministrów posłanka Dorota Rutkowska zwróciła uwagę na trudności producentów rolniczych w związku ze zniszczeniami ich upraw spowodowanymi suszą. Jak wskazała, mogą oni zgłaszać swoje roszczenia odszkodowawcze dopiero po ogłoszeniu klęski żywiołowej przez wojewodę. W opinii samorządowców, przytoczonej w interpelacji, decyzję taką powinni wydawać lokalne władze: gminne lub powiatowe.

Przedstawiciel resortu rolnictwa w odpowiedzi na interpelację wyjaśnił, że „ogłoszenie stanu klęski żywiołowej nie stanowi samoistnej, czy nawet dodatkowej, przesłanki do otrzymania nadzwyczajnej pomocy finansowej z budżetu państwa przez poszkodowane podmioty, w tym rolników”.

Podkreślił, że poszkodowani poza odszkodowaniami z tytułów umów ubezpieczenia upraw rolnych, mogą też liczyć na dotacje z budżetu państwa, przy czym zniszczenia powinny objąć min. 30% upraw. Pomoc ta będzie pomniejszona o 50%, jeśli w dniu wystąpienia szkody, nie było ubezpieczonych min. 50% upraw rolnych od co najmniej jednego z ryzyk.

Odpowiedź na interpelację jest dostępna do pobrania w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

wstecz