MRiRW odpowiedziało ws. apelu KRIR dot. zwiększenia puli dopłat do składek na ubezpieczenia rolnicze

Dodano: 29-03-2021
Publikator: Krajowa Rada Izb Rolniczych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odniosło się do pisma Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych ws. zwiększenia puli środków finansowych na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w budżecie na 2021 r.

8 lutego br. Zarząd KRIR skierował do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo, w którym wnioskuje o zwiększenie puli dopłat z budżetu państwa do składek na ubezpieczenia rolnicze. Zdaniem organizacji, wskazana w budżecie państwa kwota 400 mln zł na ten cel, jest niewystarczająca wobec potrzeb rolników. Swoje stanowisko Izba poparła m. in. wysokością dopłat z poprzednich lat oraz zapowiedzą rządu o nieudzielaniu wsparcia finansowego rolnikom w przypadku wystąpienia szkód spowodowanych warunkami atmosferycznymi. Czytaj więcej: Apel KRIR o zwiększenie kwoty na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych

W odpowiedzi MRiRW zapewniło, że postulaty Izby zostaną rozpatrzone i przeanalizowane, a decyzja w tej sprawie zostanie podjęta z uwzględnieniem „potrzeb rolników oraz możliwości budżetu państwa”. Jednocześnie resort rolnictwa przypomniał, że w ministerstwie prowadzone są prace projektowe i legislacyjne, zmierzające do uregulowania kwestii zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Ma być to rozwiązanie systemowe, a nie doraźne. Mające na celu poprawę bezpieczeństwa i stabilności dochodów uzyskiwanych przez rolników. MRiRW będzie informować KRIR o efektach swoich działań.

wstecz