MojeID udostępnione w Open Life TU Życie S.A.

Dodano: 24-01-2020
Publikator: informacja prasowa
Kategorie :

Klienci Open Life TU Życie S.A. mogą korzystać z mojeID – narzędzia potwierdzającego tożsamość przez Internet, które umożliwia dostęp do usług online Open Life.

mojeID to narzędzie, dostarczane przez KIR, które jest odpowiedzią na potrzebę bezpiecznego, wygodnego i uniwersalnego rozwiązania w zakresie elektronicznej identyfikacji konsumentów. 

- Ekspansja rozwiązań cyfrowych przyczynia się do rozwoju rynku komercyjnego, czy też szerzej - gospodarki - w zupełnie nowym modelu. Odpowiedzialne zarządzanie relacjami z klientem i procesami biznesowymi, coraz częściej realizowanymi online, wymaga upowszechnienia bezpiecznych metod zdalnego potwierdzania tożsamości. Nasza usługa wychodzi naprzeciw związanym z tym trendem oczekiwaniom. mojeID umożliwia zdalne uwierzytelnienie klienta i obywatela na potrzeby sektora komercyjnego i publicznego. Dostęp do silnie zweryfikowanej tożsamości pozwala na digitalizację procesów i redukcję kosztów bieżącej obsługi - mówi Piotr Alicki, prezes Zarządu KIR.

- W odpowiedzi na potrzeby klientów, a także w duchu rozwoju technologicznego, Open Life zdecydowało się na wdrożenie usługi mojeID w aplikacji do zgłaszania roszczeń on-line e-roszczenia.openlife.pl. Usługa mojeID w znaczący sposób przyspieszy proces rozpatrywania roszczeń, gdyż obowiązek weryfikacji tożsamości zgłaszającego będzie spoczywał na stronie trzeciej. Pozwoli to również ograniczyć ryzyko przekazania kopii dowodu tożsamości w niepowołane ręce, co do tej pory wzbudzało duży niepokój społeczeństwa w kontakcie z rozwiązaniami cyfrowymi – podsumowuje Krzysztof Bukowski, prezes Open Life TU Życie S.A.

wstecz