Łukasz Zoń będzie prezesem SPBUiR przez kolejną kadencję

Dodano: 26-06-2017
Publikator: Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

Na ostatnim Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zostały przeprowadzone wybory zarządu organizacji. Na prezesa Stowarzyszenia po raz kolejny został wybrany Łukasz Zoń (EIB). Ponadto, w skład Zarządu weszli: Weronika Chmielewska (PWS Konstanta), Rafał Kaszubowski (EIB), Marek Porczyński (AON) i Bernard Rożek (Rożek Brokers Group). 

W Komisji Rewizyjnej będą pracowali: Stanisław Friedel (EIB), Tadeusz Gabryelak (Merydian) oraz Aneta Hellberg (Telomer). Do Komisji Etyki Zawodowej zostali wybrani: Mateusz Bartoszcze (EIB), Jacek Bronś (Willis Towers Watson), Katarzyna Darewska (EIB), Jacek Kliszcz (PWS Konstanta), Ewa Kuczyńska (Kancelaria Brokerska Ewa Kuczyńska), Zbigniew Łazowski (Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowe Zbigniew Łazowski) i Elżbieta Skoczylas (Unibroker).

W trakcie WZ zostało zatwierdzone sprawozdanie Stowarzyszenia za rok 2016 oraz udzielone absolutorium Zarządowi. Omówiono także bieżące sprawy Stowarzyszenia. Także szeroko była dyskutowana nowa ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. „Zarząd będzie kontynuował prace zmierzające do takiego ukształtowania przepisów, które będą korzystne zarówno dla klientów, jak i brokerów. Innym omawianym tematem była promocja zawodu brokera i działania stowarzyszenia dążące do uznania brokera jako zawodu zaufania publicznego” – podano w notatce z zebrania.

Łukasz Zoń jest absolwentem prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Brokerem ubezpieczeniowym został w 1997 r. W 2004 r. został członkiem Komisji Rewizyjnej SPBUiR, a od maja 2013 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

wstecz