Link4 ostro o podwójnej działalności agentów

Dodano: 25-05-2016

Towarzystwo ubezpieczeń Link4 wystosowało list otwarty do współpracujących ze spółką agentów. Zakład ubezpieczeń odniósł się w nim do przypadków współpracy pośredników ubezpieczeniowych z kancelariami odszkodowawczymi. 

- Ten problem zdecydowanie dotyczy całego rynku, ale na razie tylko Link4 i Ergo Hestia oficjalnie w mediach zdecydowały się przeciwstawić temu problemowi – poinformował Tomasz Tarkowski, prezes Link4.

W liście autorzy przywołali przykłady podwójnej współpracy agentów. Po pierwsze zdarza się, że osoby prowadzą podwójną działalność albo właścicielem firmy odszkodowawczej jest bliska osoba pośrednika. Zdarzają się przykłady zorganizowanych grup agentów, gdzie część z nich działa pod dwiema firmami.

W liście Prezes Link4 przypomniał, że „reprezentowanie kancelarii odszkodowawczej przed klientami sugeruje, że do wyegzekwowania świadczenia z umowy ubezpieczenia konieczne jest skorzystanie z usług pośrednika, a występowanie w podwójnej roli to dla firmy typowy przykład konfliktu interesów.”

Tarkowski wskazał, że, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, dane klientów nie mogą być przetwarzane w celach innych niż te, dla których zostały pozyskane od ich właścicieli. Natomiast w przytaczanym precedensie, agenci wykorzystują otrzymane od klientów dane w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, a następnie przekazują je do dochodzenia roszczeń w kancelariach odszkodowawczych.

Link4 zapowiedział, że w sytuacji wykrycia podwójnej współpracy któregokolwiek z agentów, sprawa będzie analizowana, a następnie zostanie wydana decyzja o dalszej współpracy. Obecnie jest rozstrzyganych kilkanaście takich przypadków nadużyć ze strony pośredników.    

Zakład ubezpieczeń współpracuje z kilkudziesięcioma agencjami, w sumie ubezpieczenia Link4 są sprzedawane przez ok. 15 tys. osób.

- Wierzymy jednak, że nasza argumentacja spotka się ze zrozumieniem ze strony pośredników, a ewentualne konflikty interesów zostaną wyeliminowane bez konieczności interwencji ze strony Link4 –stwierdził Tomasz Tarkowski.

Kwestia kancelarii odszkodowawczych została niedawno podniesiona przez Rzecznika Finansowego, który wysłał do Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Finansów propozycję regulacji tego rynku. Na razie negatywnie o projekcie RF wypowiedział się resort sprawiedliwości.

wstecz