Krytyczne stanowisko RF w sprawie propozycji dot. zahamowania wzrostu składek OC ppm

Dodano: 23-01-2017
Publikator: ​Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy opublikował stanowisko dotyczące propozycji przedstawionych w Raporcie Warsaw Enterprise Institute, sporządzonym po obradach „Okrągłego Stołu” w związku z nagłym wzrostem składek z tytułu ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (czytaj więcej: Debatowano na temat zatrzymania podwyżek OC. Czy „Okrągły Stół” przyniesie poprawę na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych?). RF wskazał, iż popiera tylko część spośród przedstawionych propozycji działań, które mogą zahamować wzrost składek. „Równocześnie zdecydowanie protestujemy przeciwko rozwiązaniom, które zmierzają w kierunku szukania oszczędności, kosztem poszkodowanych w wypadkach” – czytamy w opinii RF.

- To osoby w wielu przypadkach bardzo ciężko doświadczone przez los, z winy sprawcy wypadku. Stąd ograniczanie ich uprawnień potwierdzonych licznym i bogatym orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych oraz z pogwałceniem reguł prawa odszkodowawczego nie może spotkać się w żadnej mierze z naszą akceptacją - mówi Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego.

Przedstawiciele Rzecznika Finansowego już w trakcie obrad „Okrągłego Stołu” sygnalizowali krytyczne opinie wobec niektórych pomysłów. Ich obszerne uzasadnienie opracowali w zaprezentowanej opinii. Zdecydowany sprzeciw Rzecznika Finansowego budzą następujące propozycje:

  • Wprowadzenie ustawowej definicji „najbliższego członka rodziny”.

Rzecznik Finansowy wskazał, iż sztywne zdefiniowanie najbliższych członków rodziny może prowadzić do wyeliminowania z kręgu uprawnionych do świadczeń osób, które w świetle zasad współżycia społecznego na nie w pełni zasługują.

  • Wyłączenie możliwości dochodzenia roszczeń nieprzedawnionych tzw. roszczeń historycznych tytułem zadośćuczynień dla najbliższych ze zdarzeń sprzed 3 sierpnia 2008 r.

W opinii Rzecznika Finansowego, postulat ten stanowi pogwałcenie fundamentalnych reguł prawa odszkodowawczego w zakresie przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

  • Pozostawienie bez wsparcia osób, których dotyka problem wyczerpywalności sumy gwarancyjnej.

Jak przypomina RF, obowiązkiem państwa jest zabezpieczenie interesów osób poszkodowanych, które bez swej winy znalazły się w bardzo ciężkim położeniu. Rzecznik wskazuje również, iż spełnieniem tego obowiązku było utworzenie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który paradoksalnie jest wnioskodawcą tej zmiany.

  • Wyłączenie możliwości dochodzenia zadośćuczynień przez najbliższych członków rodziny w sytuacji osób najciężej poszkodowanych (stany wegetatywne, porażenia czterokończynowe).

W ocenie Rzecznika, poważnie naruszałoby to uprawnienia osób poszkodowanych, których najbliżsi członkowie rodziny doznali tragicznych w skutkach uszczerbków na zdrowiu. Byłoby to również sprzeczne z orzecznictwem w tego typu sprawach, zamykając prawa poszkodowanych do dochodzenia ich słusznych roszczeń z tego tytułu.

  • Wyłączenie możliwości refundacji roszczeń poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych w zakresie kosztów leczenia poza publicznym system zdrowia (w placówkach prywatnych).

Zdaniem Rzecznika, wprowadzenie rozwiązań wyłączających możliwości refundacji roszczeń poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych w zakresie kosztów leczenia poza publicznym system zdrowia jest uderzeniem w słuszne uprawnienia poszkodowanych potwierdzone ostatnio orzecznictwem SN (czytaj więcej: Ubezpieczyciele będą musieli zwrócić uzasadnione i celowe koszty leczenia prywatnego).

Wszystkie zakwestionowane przez Rzecznika propozycje prowadzą, jego zdaniem, do ograniczenia praw bezpośrednio i pośrednio poszkodowanych w wypadkach samochodowych. - Dlatego, nie zgadzamy się, aby w celu osiągnięcia zahamowania skokowych podwyżek, ograniczać świadczenia wypłacane ofiarom wypadków, bo de facto oznaczałoby to wypaczenie roli tego ubezpieczenia, które jest przeznaczone przede wszystkim dla ochrony poszkodowanych. Nie można bowiem pod wpływem chwili stosować rozwiązań, które uderzają w najbardziej poszkodowaną grupę osób, często wyjątkowo tragicznie za cenę obniżki czy utrzymanie nieadekwatnych do ryzyka stawek dla wszystkich kierowców - apeluje mec. Aleksander Daszewski.

Rzecznik Finansowy w przedstawionym stanowisku wskazał, iż popiera natomiast prace nad zapewnieniem przewidywalności świadczeń przy zachowaniu pewnych brzegowych warunków. Podtrzymuje również postulaty podjęcia działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, a tym samym zmniejszenia liczby wypadków. Dodatkowo, RF ponowił swój postulat czasowego wycofania pojazdów z ruchu.

Rzecznik Finansowy zwraca uwagę, że dotychczasowe spotkania odbywały się w ograniczonym składzie. Jego zdaniem, potrzebny jest w tej sprawie głos ekspertów. - Mamy nadzieję, że w kolejnych wezmą udział również reprezentanci Ministerstwa Sprawiedliwości, środowisk sędziowskich, adwokatów, radców prawnych czy przedstawicieli świata nauki, skoro mamy dyskutować o ewentualnych zmianach w przepisach czy trendach w orzecznictwie. Dotychczasowa dyskusja pokazała, że przydałoby się więcej znawców prawa cywilnego, które znają dobrze polskie i unijne prawo odszkodowawcze. Wydaje się, że ich głos też przydałby się w debacie dotyczącej interesów kierowców i poszkodowanych w wypadkach - komentuje Krystyna Krawczyk, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w Biurze Rzecznika Finansowego.

Stanowisko Rzecznika Finansowego znajduje się w „Pełnej publikacji”.

Pliki do pobrania

wstecz