Koronawirus a ubezpieczenie w AXA

Dodano: 09-07-2020
Publikator: informacja prasowa

Ubezpieczyciel przedstawił, jak wygląda kwestia ochrony ubezpieczeniowej przed koronawirusem w produktach ze swojej oferty.

W ubezpieczeniach turystycznych, wszystkie produkty zapewniają ochronę w przypadku zakażenia się koronawirusem. Dotyczy to zarówno miejsc, w których do tej pory nie wystąpiły zachorowania, jak i tych, gdzie ogłoszono stan epidemii. W każdym z tych przypadków AXA pokrywa koszty skutków nagłego zachorowania w podróży.

Zmiany nastąpiły w assistance medycznym, przy obsłudze zgłoszeń dotyczących nagłego ataku chorób układu oddechowego. Osobom kontaktującym się zadawane są trzy dodatkowe pytania, które pomagają stwierdzić ryzyko zarażenia koronawirusem.

Z kolei w przypadku ubezpieczeń na życie zawartych w AXA:

  • Podstawowa umowa ubezpieczenia na życie i ewentualnie umowy dodatkowe, które mają w zakresie ochrony śmierć określonych w OWU osób bliskich, nie zawierają wykluczenia śmierci na skutek zakażenia koronawirusem. Świadczenie zostanie wypłacone nawet wówczas, gdy właśnie ten wirus będzie przyczyną zgonu;
  • Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu na skutek choroby – w polisie tej również nie ma wykluczenia odpowiedzialności w związku z zakażeniem koronawirusem. Zatem przebywająca w szpitalu osoba, u której podejrzewa się lub stwierdzi zakażenie, otrzyma świadczenie. Podstawą do wypłacenia odszkodowania nie jest jednak objęcie ubezpieczonego kwarantanną;
  • Ubezpieczenie assistance – w tym przypadku umowy zawierają wykluczenie odpowiedzialności w związku z pandemią. Zatem w przypadku zdarzeń związanych z koronawirusem świadczenie nie będzie wypłacone;
  • Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania – nie obejmuje zakażenia koronawirusem i świadczenie nie zostanie wypłacone.

AXA przygotowała też ubezpieczenie na życie Ochrona z Plusem Pakiet Ochronny Wariant Życie z Plusem, który jest odpowiedzą na sytuację związaną z pandemią. Najważniejsze informacje to: brak wyłączeń z powodu Covid-19 – AXA wypłaca świadczenie za pobyt w szpitalu czy za śmierć ubezpieczonego; brak okresów karencji przy niskich sumach ubezpieczenia; jednorazowa składka roczna; dostępny wyłącznie wariant indywidualny.

wstecz