Konsument poinformowany to konsument świadomy? Kolejne obowiązki informacyjne pośredników według dyrektywy IDD (2)

Autor: Piotr Czublun

Dodano: 04-04-2016

W dniu wczorajszym w dzienniku beinsured prezentowaliśmy Państwu nowe obowiązki, jakie będzie wymuszała na pośrednikach ubezpieczeniowych niedawno uchwalona dyrektywa IDD, szczególnie w zakresie zmian w definiowaniu pośredników oraz obowiązków informacyjnych. Dziś chcemy pogłębić ten temat, a mianowicie zastanowić się nad praktyczną realizacją ujawniania prowizji przez pośredników.

Ujawnianie prowizji – komu? kiedy? i jak?

IDD nakazuje, aby pośrednik ubezpieczeniowy przekazywał klientowi, odpowiednio wcześnie przed zawarciem umowy ubezpieczenia, m. in. informacje o tym, czy w związku z umową ubezpieczenia za swoją pracę otrzymuje honorarium - to znaczy wynagrodzenie płacone bezpośrednio przez klienta; prowizję dowolnego rodzaju - to znaczy wynagrodzenie uwzględnione w kwocie składki ubezpieczenia, jakikolwiek inny rodzaj wynagrodzenia, w tym korzyść ekonomiczną jakiegokolwiek rodzaju oferowaną lub przekazywaną w związku z umową ubezpieczenia, wynagrodzenie stanowiące połączenie którychkolwiek rodzajów wynagrodzenia wskazanych powyżej.

W innym miejscu dyrektywa IDD mówi, że klientom należy z wyprzedzeniem udostępniać jasne informacje na temat statusu osób, które sprzedają produkty ubezpieczeniowe oraz rodzaju wynagrodzenia, jakie te osoby otrzymują. Informacje te powinny być przekazywane klientom przed zawarciem umowy.

W efekcie sama dyrektywa nie wprowadza wymogu ujawniania wysokości prowizji, a jedynie charakteru otrzymywanego wynagrodzenia. Jednakże zgodnie z zasadą minimalnej harmonizacji, państwa członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy w celu ochrony klientów pod warunkiem, że przepisy takie będą spójne z prawem Unii, w tym z dyrektywą IDD. W jaki sposób ten problem zostanie rozstrzygnięty przez naszego krajowego ustawodawcą – czas pokaże.

Jak się zmieni podejście do wynagrodzeń pośredników?

Dyrektywa IDD jest dość nowym aktem prawnym, została podjęta 20 stycznia 2016 r. Z tego powodu ciężko dziś dać jednoznaczną odpowiedź o reakcjach ubezpieczycieli wobec nowych przepisów. Jedno jest pewne - rok 2016 r. wstrząsnął rynkiem ubezpieczeń: nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, podatek bankowy, czy omawiana dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń przyniosą poważne zmiany na rynku, szczególnie w zakresie sprzedaży ubezpieczeń. Nowe akty prawne wymuszają na ubezpieczycielach podniesienie standardów polityki informacyjnej, rzetelnej i merytorycznej obsługi klienta, zwłaszcza pod kątem przekazywania informacji, m.in. dotyczących wynagradzania pośredników i analizy jego potrzeb. Wprowadzane zmiany na pewno są ukłonem w stronę klientów i mają im pomóc w świadomym podejmowaniu decyzji odnośnie lokowania swego kapitału w produkty ubezpieczeniowe. Z drugiej strony mocno uderzają w ubezpieczycieli, którzy już powoli zaczynają gubić się w ilości i częstotliwości wprowadzanych regulacji prawnych.  

Tagi: dyrektywa
wstecz