Konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Finansów poświęcona projektowi ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 19-01-2017

W dniu 19 stycznia 2017 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja uzgodnieniowa poświęcona projektowi ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powoli wycofuje się z propozycji zakazu wypłaty prowizji pośrednikom ubezpieczeniowym. Propozycja Urzędu miała jedynie charakter systemowy, w związku z projektem ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, ale UOKiK nie jest w tej kwestii zasadniczy. W przypadku nieprzyjęcia tej propozycji Urząd będzie popierał rozwiązanie wskazane przez KNF, tj. ujawnianie prowizji. Zdaniem UOKiK takie rozwiązanie znacznie poprawi sytuację konsumenta, który będzie mógł ocenić, czy oferowany produkt rzeczywiście zaspokaja potrzeby klienta, bez względu na wynagrodzenie pośrednika.

Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych zwróciła uwagę, iż aspekt systemowy jest przedwczesny, ponieważ ustawa wprowadzająca zakaz wynagradzania pośredników kredytowych jest ciągle w fazie projektowej i trudno tutaj mówić o istnieniu rozwiązań systemowych.

Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych stoi natomiast na stanowisku, iż zakaz wypłacania prowizji jest wręcz antysystemowy, gdyż kłóci się z przepisami Kodeksu cywilnego o umowie agencyjnej, którą to do agentów ubezpieczeniowych wprost się stosuje. PIBUiR wskazuje, iż tego typu umowa z definicji jest odpłatna, co w efekcie zmierza do wyeliminowania agentów z dystrybucji ubezpieczeń.

Związek Banków Polskich wskazał, iż obowiązek ujawniania prowizji może przynieść więcej szkody niż pożytku. W ocenie ZBP, lepszym rozwiązaniem może być zastosowanie na początku mechanizmu z Dyrektywy IDD, czyli podawanie informacji o charakterze wynagrodzenia i ewentualnie po kilku latach doświadczeń rozważyć ujawnianie wysokości prowizji. W innym przypadku wszyscy (w tym media, porównywarki ubezpieczeń, itp.) będą emocjonować się wysokością prowizji, a nie „jakością” ubezpieczeń.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych zwróciło uwagę m.in. na problem praktyczny, czyli pytanie jaką informację o prowizji powinna ujawniać OWCA - własną, czy też całej struktury?

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych uważa natomiast, że największy problem to dostosowanie oferty do potrzeb klienta, a nie wysokość prowizji pośrednika. W jego ocenie, ujawnianie wysokości właściwie mocno ogranicza wolność wyboru, gdyż klient skupi się nad wysokością prowizji, a nie nad zakresem ochrony.

Kolejny, ważny wątek, to propozycja Komisji Nadzoru Finansowego o podawaniu informacji o kosztach dystrybucji. Komisja zna stanowisko polskiego rządu o braku konieczności ujawniania prowizji, ale, jej zdaniem, warto wrócić do rozmowy o ujawnianiu wynagrodzeń, ponieważ jest to ważny element ochrony konsumentów.

Rzecznik Finansowy zwrócił uwagę przede wszystkim na produkty o charakterze inwestycyjnym i zapewnienie konieczności ich prawidłowego oferowania. RF chce wyeliminowania bardzo wysokich wynagrodzeń, ale nie jest za zakazem wynagradzania i ujawnianiem wysokości prowizji (poza UFK, zwłaszcza, przy wysokim poziomie prowizji w tym przypadku).

Polska Izba Ubezpieczeń wskazała, że zakaz wynagradzania pośredników, a nawet obowiązek ujawniania przez nich prowizji doprowadzi do całkowitego zaprzestania sprzedaży produktów ubezpieczeniowych – tym samym zniknie zjawisko misselingu…

Ministerstwo Finansów będzie analizować przedstawione propozycje zwłaszcza w zakresie produktów o charakterze inwestycyjnym, szczególnie w kontekście właściwego informowania klienta.

wstecz