Komisja Europejska przedłużyła o 6 miesięcy ubezpieczenia należności handlowych od KUKE

Dodano: 19-10-2020

W związku z wystąpieniem II fali epidemii koronawirusa, Komisja Europejska podjęła decyzję o wydłużeniu, o 6 miesięcy, okresu obowiązywania tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy publicznej. Na skutek tej decyzji polskie spółki eksportujące do krajów Wspólnoty i OECD mogą dłużej korzystać z KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+, tj. do końca czerwca 2021 r.

‒ Decyzja Komisji Europejskiej daje szanse polskim przedsiębiorcom na dłuższe korzystanie z bardzo atrakcyjnego rozwiązania zabezpieczającego transakcje eksportowe na najważniejsze dla nas rynki. Decyzja jest potwierdzeniem obaw, że komercyjne instytucje finansowe mogą z powodu ponownie rosnącej niepewności ograniczać jeszcze bardziej swój apetyt na ryzyko i zmniejszać dostępne dla przedsiębiorstw limity. Dlatego ważne jest podtrzymanie finansowania poprzez rozwiązania gwarantowane przez poszczególne państwa – powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak w rozmowie z red. aleBank.pl.

Ubezpieczenia KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+ powstały w maju br. specjalnie na potrzeby polskich eksportów w kontekście kryzysu wywołanego epidemią. Ubezpieczenia posiadają gwarancję Skarbu Państwa i zapewniają ochronę w razie eksportu towaru do krajów UE oraz 9 państw OECD: Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Z KUKE GAP EX  mogą skorzystać podmioty, które posiadają już umowę ubezpieczenia należności i chcą zwiększyć sprzedaż eksportową. Z kolei KUKE GAP EX+ jest dla przedsiębiorstw, którym ubezpieczyciel odmówił przyznania limitu bądź zamknął go dla zagranicznych odbiorców. Produkt gwarantuje szeroki zakres ochrony. Pokrywają m.in. ryzyko handlowe, polityczne, siły wyższej, w tym pandemii, oraz braku płatności przez kontrahenta publicznego.

Zawarcie umowy ubezpieczenia i zarządzanie nią odbywa się zdalnie. Ocena ryzyka kontrahenta dokonywana jest bezpłatnie.

wstecz