KNF wyróżniła UFG jako instytucję przyjazną mediacji

Dodano: 22-11-2021
Publikator: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Komisja Nadzoru Finansowego przyznała wyróżnienia Instytucja finansowa przyjazna mediacji. Wśród wyróżnionych znalazło się dziesięciu ubezpieczycieli oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jak informują przedstawiciele Funduszu, są oni w pełni gotowi do przystępowania do mediacji.

Celem inicjatywy jest propagowanie wśród instytucji finansowych idei mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami świadczonych przez nie usług. W tym roku wyróżnione przez KNF zostały następujące instytucje finansowe: PZU SA, TUiR Warta SA, STU ERGO Hestia SA, InterRisk TU SA VIG, Uniqa TU SA, Compensa TU SA, Vienna Life TU na Życie SA VIG, TUZ TUW, Link4 TU SA, Wiener TU SA VIG oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który otrzymał takie wyróżnienie już nie pierwszy raz. 

Jak sygnalizują przedstawiciele UFG, postępowania coraz częściej dotyczą również kapitalizacji świadczeń rentowych. Co więcej, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w 99 proc. akceptuje wnioski o rozpoczęcie postępowania mediacyjnego składane przez klientów.

wstecz