KNF na tropie kantoronline.pl

Dodano: 15-04-2022

Spółce TNN Finance będącej operatorem serwisu kantoronline.pl zakazano wykonywania działalności jako małej instytucji płatniczej.

KNF poinformowała, że mocą decyzji o zakazie wspomniana spółka nie może prowadzić działalności w charakterze instytucji płatniczej. W rażący bowiem sposób naruszyła przepisy prawa i nie wywiązała się z obowiązków, które wynikają z ustawy o usługach płatniczych.

Dodatkowo warto przypomnieć, że TNN Finance została wpisana do rejestru małych instytucji płatniczych pomimo tego, że rok wcześniej – w 2018 r. – pojawiła się w spisie ostrzeżeń publicznych. Na tę listę trafiają podmioty, które zdaniem KNF działają z naruszeniem litery prawa. Ponadto korzystanie z usług takich podmiotów może narazić konsumentów na utratę środków.

Warto zatem zastanowić się nad tym, czy decyzje KNF nie pozostają z sobą w konflikcie. Rozważając ten problem trzeba pamiętać, że KNF nie zajmuje się nadzorowaniem działalności kantorów stacjonarnych i internetowych. W kontekście opisywanej spółki nadzór dotyczył tylko usług płatniczych. Mogło być zatem tak, że KNF uznała, że TNN Finance prowadzi np. działalność inwentaryzacyjną bez licencji, dlatego też trafiła na listę ostrzeżeń. Jednocześnie spełniała warunki, by znaleźć się na w spisie MIP-ów. Obecnie jednak i w tym zakresie nadzór ma zastrzeżenia.

wstecz