KE ma zastrzeżenia co do transpozycji przez Polskę dyrektywy Solvency II

Dodano: 20-05-2020

Komisja Europejska wezwała Polskę do pełnej transpozycji przepisów dyrektywy Wypłacalność II. Komisja przesłała do Polski opinię, w której wskazała, że nie dokonała ona prawidłowej transpozycji dyrektywy Solvency II.

Jak podała KE, przepisy dyrektywy Wypłacalność II mają zasadnicze znaczenie dla ochrony ubezpieczających i funkcjonowania jednolitego rynku produktów ubezpieczeniowych. Jednolity rynek produktów ubezpieczeniowych wymaga, aby organy nadzoru państw członkowskich wymieniały się między sobą informacjami i koordynowały swoje decyzje. W szczególności, jeżeli krajowe organy nadzoru podejmą decyzję w sprawie równoważności systemów nadzoru nad grupami ubezpieczeniowymi w państwach trzecich, decyzje podjęte przez inne państwa członkowskie w odniesieniu do tych samych państw trzecich nie powinny być między sobą sprzeczne, podała KE. Jej zdaniem, Polska nie zapewniła zgodności decyzji polskiego organu nadzorczego z decyzjami organów innych państw członkowskich.

Komisja wezwała polski rząd do uzupełnienia braków w trybie pilnym, mając na uwadze znaczenie tych przepisów dla zbiorowych interesów UE. W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi w ciągu czterech miesięcy, Komisja może zdecydować o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

wstecz