Insurance Europe przeciwna brązowej taksonomii

Dodano: 21-07-2020
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

W dniu 17 lipca br. Insurance Europe opublikowała ostateczne stanowisko dot. nowej strategii w zakresie zrównoważonego finansowania. Unijna federacja ubezpieczycieli uznała za niezasadne podjęcie prac zmierzających do opracowania tzw. brązowej taksonomii.

18 czerwca br. zostało uchwalone Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Zakłada ono działalność firm zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju. UE chce, by spółki działały mając na celu łagodzenie zmian klimatu; przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym; zapobieganiu zanieczyszczeniu i jego kontrolę.

Zielone cele mają też być respektowane w polityce inwestycyjnej instytucji finansowych, w tym zakładów ubezpieczeń. W ramach konsultacji ws. nowej strategii zrównoważonego finansowania, Komisja Europejska zadała pytanie o potrzebę podjęcia prac zmierzających do opracowania tzw. brązowej taksonomii, czyli taksonomia dla działań gospodarczych, które są najbardziej narażone na transformację z powodu ich obecnego negatywnego wpływu na środowisko. Zawiera ona identyfikację narażenia na szkodliwe działalności i aktywa oraz zniechęcenie do inwestycji szkodliwych dla środowiska.

Insurance Europe w swoim ostatecznym stanowisku uznała, że takie prace nie są zasadne. Zdaniem federacji należy najpierw skupić się na implementacji uchwalonych już zapisów. Ponadto, IE wskazała, że „ograniczając finansowanie niektórych sektorów moglibyśmy raczej doprowadzić do społecznego wykluczenia, a nie do zielonej transformacji”.

Na stanowisko IE mocny wpływ miała opinia Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zdaniem PIU brązowa taksonomia mogłaby negatywnie wpłynąć na inwestycje ubezpieczycieli, przyczyniając się m.in. do zatrzymania zielonej transformacji. PIU podkreśliła, że w zakresie zrównoważonego rozwoju wpływ ma nie tylko środowisko ale też inne czynniki: społeczne i polityczne. Czytaj więcej: PIU skomentowała propozycje zmian w rozporządzeniu delegowanym do Solvency II

wstecz