Grupa PZU z niższym zyskiem netto po I kw.

Dodano: 29-05-2020

Zysk netto Grupy PZU wyniósł 116 mln zł w I kw. 2020 r. To spadek o 84,5 proc. i wynik o 80 proc. niższy od oczekiwań analityków, którzy byli ankietowani przez PAP - podaje Puls Biznesu.

Wyniki prezentowały się następująco:

  • przypis składki brutto - 6,1 mld zł (+3,3 proc. r/r.);
  • przychody z tytułu prowizji i opłat - 1,019 mln zł (+ 6 proc. r/r.);
  • wynik netto z działalności inwestycyjnej - 1,86 mld zł (- 3 proc. r/r.);
  • odszkodowania i świadczenia netto - 3,28 mld zł (- 17 proc. r/r.).

Z kolei odpis z tytułu utraty wartości firmy, powstały w wyniku nabycia akcji Alior Banku wyniósł 516 mln zł. PZU traktuje to jako zdarzenie jednorazowe. Dodatkowo, wynik w segmencie działalności bankowej obniżyło utworzenie dodatkowej rezerwy na prognozowane pogorszenie się jakości portfela kredytowe banku Pekao i rezerwy związane z wyrokiem TSUE.

PZU odnotowało również niższy wynik na notowanych instrumentach kapitałowych, w szczególności ze względu na gorszą koniunkturę na rynku kapitałowym na skutek pandemii.

wstecz