Generali uruchamia pięcioletni plan – Fenice 190

Dodano: 26-02-2021
Publikator: informacja prasowa

Generali rusza z inicjatywą Fenice 190, planem inwestycyjnym o wartości 3,5 mld euro, który ma na celu wsparcie odbudowy europejskich gospodarek dotkniętych kryzysem. Inicjatywa Fenice 190 jest związana ze 190-leciem założenia Triest – Generali.

- Generali jest jedną z niewielu firm na świecie, która może pochwalić się tak długą historią. Dysponuje ona niezwykłym bogactwem wiedzy i doświadczenia, dzięki którym Grupa może sprostać współczesnym wyzwaniom, przyczyniając się jednocześnie do budowania lepszej przyszłości społeczności, w których działa, zarówno jako ubezpieczyciel, jak i innowator społeczny. Rocznica 190-lecia przypada w decydującym roku, w którym musimy przezwyciężyć najpoważniejszy globalny kryzys ery powojennej i stworzyć podstawy do globalnego ożywienia na szeroką skalę. Dzięki Fenice 190 chcemy być liderem w tej podróży, pozostawiając konkretne dziedzictwo na przyszłość, ze znaczącym wsparciem dla najbardziej innowacyjnych, zrównoważonych i strategicznych sektorów dla ponownego uruchomienia europejskiej gospodarki, jednocześnie zachęcając do włączenia się tych, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku kryzysu – mówi Dyrektor Generalny Grupy Generali, Philippe Donnet.

Fenice 190 jest realizowane za pośrednictwem Generali Investments i jest otwarty zarówno dla funduszy zewnętrznych i inwestorów instytucjonalnych, jak i wszystkich spółek Grupy. Inicjatywy będą wybierane przez komitet inwestycyjny jednostki biznesowej Asset & Wealth Management.

- Dziś bardziej niż kiedykolwiek, w niespotykanym kontekście, Grupa Generali zamierza budować wspólną i zrównoważoną wizję przyszłości wszystkich interesariuszy. W 2021 roku, który - mamy nadzieję - będzie początkiem ożywienia gospodarczego, świętujemy naszą rocznicę poprzez szereg inicjatyw, które łączą przeszłość z przyszłością, oferując nowe możliwości rozwoju i dzielenia się. Zobowiązujemy się do uczestniczenia w rozwoju w kierunku coraz bardziej zrównoważonego społeczeństwa poprzez realizację ambitnego programu inwestycyjnego Fenice 190. Jednocześnie zamierzamy wykorzystać niezwykłe dziedzictwo umiejętności i historii firmy, tak aby mogła ona pobudzać wiedzę i inspirację dla przyszłych pokoleń - dodaje Przewodniczący Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola.

Więcej na temat inicjatyw Generali można przeczytać pod linkiem.

wstecz