Generali i Proama wprowadziło modyfikacje do swoich produktów

Dodano: 10-01-2019
Publikator: informacja prasowa

Generali i Proama wprowadziły zmiany w swoich produktach ubezpieczenia podróżnego, ubezpieczenia dla firm oraz ubezpieczenia rolnego. Nowe oferty są dostępne w sprzedaży od 9 stycznia.

Ubezpieczenia podróży

Generali i Proama dokonało rozszerzenia ryzyk w ubezpieczeniach zagranicznych podróży o zaostrzenie chorób przewlekłych z limitem 15% sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia. W przypadku zainteresowania klienta wyższym limitem, może go podnieść za dodatkową składkę.

Ponadto, Generali wprowadziło specjalne usługi assistance dla narciarzy. Ubezpieczyciel gwarantuje zwrot kosztów w maks. kwocie: 800 zł za niewykorzystany karnet na wyciąg narciarski oraz 700 zł za zamknięcie tras zjazdowych z powodu złych warunków pogodowych. Także ubezpieczeni otrzymają zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego w kwocie do 700 zł, jeśli nie będą mogli z niego skorzystać z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku.   

Ubezpieczenia dla firm

Generali i Proama umożliwiło przedsiębiorcom wybór sumy ubezpieczenia, maksymalnie do kwoty 2 mln zł w klauzulach: Pracodawcy, Zatrucia i zakażenia, OC Farmaceuty, OC za szkody w środowisku.

Ubezpieczenia rolne

Z kolei w ubezpieczeniach rolnych obniżono minimalną sumę ubezpieczenia budynku mieszkalnego z 50% do 30% jego wartości.

wstecz